Warsztaty OMP i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej
Data dodania: 2016-10-18

Ośrodek Myśli Politycznej i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dobrych praktyk we współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego dla urzędników zajmujących się współpracą międzynarodową w jednostkach samorządu terytorialnego. Szkolenie odbędzie się 26 października 2016 roku w godz. 12-13.30 w Urzędzie Miasta Proszowice (Adres: ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice).

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego może być szansą na zwiększenie atrakcyjności gminy czy powiatu dla inwestorów i nowych mieszkańców, ale także szansą na bardziej efektywną realizację strategii rozwoju. Wiele polskich samorządów może pochwalić się różnorodnymi i wymiernymi osiągnięciami w tej dziedzinie i ich doświadczenia mogą być wykorzystane przez jednostki samorządu, które chcą rozwinąć swoją współpracę międzynarodową. Proponowane przez nas warsztaty mają pomóc w strategicznym planowaniu współpracy międzynarodowej gminy i przedstawić dobre praktyki w tym zakresie występujące w polskich samorządach. 

Program:

  • Bezpośrednie i pośrednie korzyści ze współpracy międzynarodowej dla społeczności lokalnej i samorządu. Strategiczne planowanie współpracy międzynarodowej
  • Stałe związki i partnerstwa projektowe – różne cele i sprawdzone sposoby poszukiwania i pozyskiwania partnerów do współpracy zagranicznej
  • Przykłady dobrych praktyk w zakresie wspólnego pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów infrastrukturalnych
  • Samorządy a inni lokalni aktorzy społeczni a współpraca zagraniczna
  • Działania samorządu dla popularyzacji efektów współpracy zagranicznej i ich widoczności w internecie
  • Program warsztatów został skonstruowany w oparciu o wyniki badań współpracy jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Celem badań było stworzenie bazy danych zawierającej wszystkie takiej przypadki współpracy oraz analiza dobrych praktyk w tym zakresie.

 Prowadzący:

dr Agata Nijander-Dudzińska

dr hab. Artur Wołek

 Czas trwania: 90 min.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przysłanie zgłoszenia (wystarczy imię i nazwisko) na adres biuro@omp.org.pl.

Warsztaty przygotowane w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.