Dyskusja: Jak wyjść z pułapki euro?
Data dodania: 2016-10-18
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na dyskusję:
 
JAK WYJŚĆ Z PUŁAPKI EURO?

wokół książki Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka "Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?”.

Wezmą w niej udział: Stefan Kawalec (współautor) oraz prof. Marek A. Dąbrowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Prowadzenie: dr Marcin Kędzierski (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego)

Termin: 26 października
Godzina: 17.00
Miejsce: Rynek Główny 34 | oficyna | III piętro | Pracownia KJ

***
Stefan Kawalec, ekonomista, były wiceminister finansów, współtwórca „planu Balcerowicza”. Był doradcą Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz instytucji rządowych i komercyjnych w kilku krajach. W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej i „Solidarności”, internowany w stanie wojennym. Obecnie prezes firmy doradztwa strategicznego Capital Strategy. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Prof. Marek A. Dąbrowski, ekonomista, dr hab. nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia magisterskie na kierunku Międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997) oraz prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim (2000); w 2005 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie; postępowanie habilitacyjne zakończone w 2015 r.

Dr Marcin Kędzierski, dyrektor programowy CA KJ, ekspert CA KJ ds. edukacji, doktor ekonomii, członek zarządu CA KJ, ekonomista, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2008) oraz studiów doktoranckich w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK (2013), współpracownik Instytutu Tertio Millennio (2008−2009), członek zespołu europejskiego projektu VETWORKS, poświęconego ewaluacji w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego (2009−2011), od 2011 roku asystent w Katedrze Studiów Europejskich UEK. W latach 2009−2012 członek Zarządu ds. finansowych, a w okresie 2012−2015 prezes Klubu Jagiellońskiego; pomysłodawca i redaktor naczelny portalu Visegrad Plus; specjalizuje się w analizie polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjnej, oraz w polityce zagranicznej w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.