Polecamy książki klasyków: Bukowiecki i Cieszkowski
Data dodania: 2016-10-28

Polecamy tomy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, ukazujące dorobek dwóch ważnych autorów okresu zaborów i II RP. Można je zakupić razem w promocyjnej cenie 65 zł (oszczędność 9 zł) - http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=309 - lub osobno (szczegóły poniżej).

***

Stanisław Bukowiecki, Polityka Polski niepodległej. Wybór pism

Wybór tekstów jednego z budowniczych polskiego nowoczesnego ruchu narodowego i czołowego autora dyskusji ustrojowych II RP. Lektura jego tekstów przenosi nas w czasy, gdy państwo traktowano poważnie, chcąc poważnie dyskutować o jego ustroju i polityce - tym bardziej, im gorzej wyglądało praktyczne nim się zajmowanie.


Spis treści:
Adam Danek, Stanisław Bukowiecki – „sumienie Polski” . . . VII
Polityka Polski niepodległej. Szkic programu . . . 1
Naczelne kierunki ustawy 3 maja a konstytucja obowiązująca . . . 67
Przed rewizją konstytucji . . . 74
U progu drugiego dziesięciolecia . . . 113
W sprawie podziału terytorialnego . . . 121
Rola czynników wewnętrznych w utworzeniu nowej państwowości polskiej . . . 131
Wpływ strajku szkolnego na polskie życie społeczno-narodowe . . . 167
Odpowiedź na ankietę konstytucyjną dr. Stanisława Bukowieckiego . . . 189
Czcigodny Panie! . . . 208
Początek Zetu . . . 210
Pojęcie narodu a treść art. 9 Konstytucji . . . 224
Nota bibliograficzna . . . 259
Indeks . . . 260

Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Adam Danek

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-217.

Twarda oprawa, 308 stron
ISBN 978-83-64753-03-9

Cena wraz z VAT i przesyłką 35 zł. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=308.


August Cieszkowski, O drogach ducha. Wybór pism
Wybór pism czołowego polskiego filozofa i myśliciela XIX wieku, współtwórcy 'filozofii narodowej', autora kontrowersyjnych, kipiących od emocji, uduchowionych dzieł stanowiących kanon polskiego mesjanizmu, ale także ukazujących jego inne oblicze - na wskroś praktyczne i analityczne - prac o ekonomii i polityce, które zyskały duże uznanie za granicą (zwłaszcza we Francji). W tomie wydanym w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Polityczne są zawarte prace dobrze ilustrujące najważniejsze wątki twórczości Cieszkowskiego, pokazujące w pełni bogactwo jego dorobku i złożoność rozważań, umożliwiające zatem zrozumienie tego, dlaczego był tak ważną postacią dla polskiego życia intelektualnego i społecznego XIX wieku. 

Wstęp Michał Łuczewski
Posłowie Rafał Tichy
Przypisy Tomasz Herbich

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-217.

Twarda oprawa, 712 stron
ISBN 978-83-62628-36-0

Spis treści

Michał Łuczewski, O drogach ducha Augusta Cieszkowskiego . . . VII
Dwa wiersze . . . 1
Ojcze nasz (tom I) . . . 7
Ojcze nasz (tom II) . . . 152
Ojcze nasz (tom III) . . . 194
O drogach Ducha . . . 224
Odezwa zboru słowiańskiego . . . 271
O romansie nowoczesnym . . . 277
O skojarzeniu dążeń i prac umysłowych w W. Księstwie Poznańskim . . . 311
Wniosek o założeniu Szkoły Głównej (Uniwersytetu) w Poznaniu . . . 327
O ochronach wiejskich . . . . 336
O naturze i stopniowym rozwoju kredytu . . . 367
Uwagi nad obecnym stanem finansów angielskich . . . 407
List A. Cieszkowskiego do wydawców „Biblioteki Warszawskiej” . . . 448
O organizacji handlu drzewem . . . 455
O izbie wyższej i arystokracji w naszych czasach . . . 462
Mowa Schellinga . . . 547
Rafał Tichy, Transgresje Augusta Cieszkowskiego . . . 551
Nota bibliograficzna . . . 623
Indeks . . .625

Cena wraz z VAT i przesyłką: 39 zł. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=307.