Konferencja pod patronatem OMP
Data dodania: 2016-11-13

Polecamy konferencję pod patronatem OMP (w piątek będzie jej towarzyszyć kiermasz książek Ośrodka).

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ zaprasza studentów i doktorantów do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bój myśli i szermierka słowa – myśl polityczna doby zaborów”, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2016 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzieje polskiej myśli politycznej w czasach zaborów przenika myśl o odbudowie niepodległej Rzeczpospolitej. Kwestii tej poświęcono wiele traktatów politycznych, programów, manifestów i artykułów publicystycznych. Przedmiotem debat i sporów toczonych przez działaczy politycznych w tamtych czasach była także kwestia ułożenia stosunków z zaborcami. Chcemy sięgnąć do dorobku twórców reprezentujących różne orientacje polityczne i przeanalizować go na przykładzie sporów wokół najbardziej zapalnych tematów tamtej epoki


I DZIEŃ – 18 listopada (s. 17, Instytut Historii UJ)

10.00. – rozpoczęcie Konferencji, przywitanie gości

10.10.-11.00. – wykład inauguracyjny dr. hab. Janusza Pezdy: Testament polityczny księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

I Panel 11.15. – 12.15.

mgr Monika Zagórska (URz): Polacy wobec Słowiańszczyzny. Idea hegemonii kulturowej na przełomie wieków XVIII i XIX

Antoni Piechocki (UAM): Społeczno-polityczny tradycjonalizm hr. Henryka Rzewuskiego

mgr Sławomir Piskozub (UPJPII): Ruch konspiracyjny i nieudane powstanie z 1846 r. w świetle relacji pamiętników hr. Franciszka Wiesiołowskiego

DYSKUSJA 12.15.-12.25.

PRZERWA KAWOWA 12.25.-12.35.

Obiad 12.35. – 13.35.

II Panel 13.45. – 15.05.        

Tomasz Mielko (UJ): hr. Wojciech Dzieduszycki (1848-1909) - konserwatysta w obronie polskości Kresów, między politycznym exodos starych porządków a historiozoficznym prologos wieku zmierzchu cywilizacji europejskiej

Stanisław Kostyra (UJ): Na prawo od Narodowej Demokracji – nurt ugodowy w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku

mgr Paweł Magiera (UJ): Konserwatywna i monarchiczna wizja Polski w projektach ustrojowych Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu                             mgr Kasjan Kasprzak (UŚ): Działalność Śląskiej Partii Ludowej w Monarchii Austro-Węgierskiej

DYSKUSJA 15.05.-15.20.

PRZERWA KAWOWA 15.20.-15.30.

III Panel 15.30.-16.30.

Tomasz Kisiel (UJ): Roman Dmowski i jego krakowskie środowisko w latach 1901-1905

mgr Norbert Slenzok (UŚ): Romana Dmowskiego krytyka konserwatyzmu polskiego

Michał Szymański (UJ): Egoizm narodowy Zygmunta Balickiego na tle stosunku Narodowej Demokracji do religii

DYSKUSJA 16.30.-16.40.

PRZERWA KAWOWA 16.40.-16.50.

IV Panel 16.50. – 17.50.

Szymon Orzoł (UJ): Romantyczny epizod w działalności hr. Aleksandra Wielopolskiego

Jakub Jezierski (UJ): Konserwatyzm hr. Aleksandra Wielopolskiego i jego "spór z Panem Andrzejem" w przededniu powstania styczniowego

Mateusz Ambrożek (UJ): Fortuna jest jak kobieta. Rzecz o praktyce politycznej w myśli Stanisława Koźmiana

 

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE I DNIA OBRAD 17.50.-18.20.

 

II DZIEŃ – 19 listopada (s. 17, Instytut Historii UJ)

10.45. – wznowienie obrad, przywitanie gości

V Panel 11.00. – 12.20.

Filip Hubert Warowny (UO): „Wolna Polska to Wolna Anglia” – Twórczość Gilberta Keitha Chestertona a sprawa polska u progu I Wojny Światowej

Marcela Chruściak (UJ): Symfonia na cztery ręce - działalność patriotyczna Ignacego Jana Paderewskiego podczas I wojny światowej w świetle jego semi-autobiografii.

mgr Łukasz Kołtuniak (UJ): Narodziny sporu o polską politykę wschodnią w początkach XX wieku

mgr Marcin Jędrysiak (UWr): Między ojczyzną a ,,matczyzną” – myśl polityczna polskich krajowców na Ukrainie

DYSKUSJA 12.20.-12.30.

PRZERWA KAWOWA 12.30.-12.45.

Obiad 12.45. – 13.45.

VI Panel 14.00. – 15.00.

Wojciech Szaleniec (UŚ): August Cieszkowski jako mesjanistyczny kontynuator Hegla

mgr Piotr Hic (UWr): Między współpracą a walką: życiorysy trzech Polaków z trzech zaborów

Michał Narożniak (UW): Problemy rolnictwa i wyobrażenia o warstwie chłopskiej

socjalistów polskich 1892-1919

 

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE II DNIA OBRAD 15.00.-15.30.