Wykład prof. Fransa Altinga von Geusau
Data dodania: 2016-11-15

18 listopada w Krakowie wykład Christian Heritage and European Unification: any Connection? wygłosi prof. Frans Alphons Maria Alting von Geusau. Zapraszamy na 18.00, do Instytutu Myśli Józefa Tischnera przy ulicy Sławkowskiej 14 (I piętro). Wykład nie będzie tłumaczony. Organizują go Instytut Myśli Józefa Tischnera, Centrum Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera i OMP.

Prof. Frans Alphons Maria Alting von Geusau - emerytowany profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytetach w Tilburg i Leiden, założyciel Dutch Peace Corps, wieloletni dyrektor Centrum Studiów Międzynarodowych w Instytucie J. Kennedy oraz członek komisji doradczej prawa międzynarodowego przy holenderskim parlamencie. Działał w licznych gremiach międzynarodowych. W 2014 r. 
otrzymał komandorski krzyż zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Urodzony w 1933 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie w Leiden (1952/58) oraz odbył Studia Europejskie w Kolegium Europejskim w Brugii, Belgia (1958-1959). Pełnił służbę wojskową (1953-1955) jako oficer artylerii w armii holenderskiej. Był asystentem naukowym prof. Ernst B. Haas na University of California (1959-1960). W styczniu 1962 roku został doktorem prawa (L.L.D) w Leiden University po obronie swojej pracy doktorskiej na temat Organizacji europejskich i stosunków zagranicznych państw. Analiza porównawcza procesu decyzyjnego. W 1963 roku był założycielem i dyrektorem holenderskiej Peace Corps (Jongeren Vrijwilligers Programma).Od 1967-1987 był dyrektorem Instytutu John F. Kennedy, Centrum Studiów Międzynarodowych. Instytut stał się znany dzięki wysokiemu poziomowi międzynarodowych kolokwiów, seriami wydawniczymi, programami wymiany z krajami Europy Wschodniej i międzynarodowym programem nauczania Studiów Europejskich. Od 1964-1971 był związany z Centrum Europejskiego Carnegie Endowment (Genewa) jako członek stałej grupy analitycznej w organizacji międzynarodowej. Był profesorem wizytującym w kilkunastu uczelniach międzynarodowych. Związany m.in. z Instytutem Nauk o Człowieku (Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu). Na zaproszenie Jana Pawła II uczestniczył w rozmowach Castel Gandolfo (wykład: Społeczeństwo liberalne a rządy prawa).
Był także członkiem Komisji Doradczej Prawa Międzynarodowego (1965/98) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Holandii. Także w tym charakterze występował w delegacji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (wrzesień-grudzień 1973 i 1975). Ponadto wstąpił komisji doradczej na Rzecz rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego w 1967 roku, a w latach 1976-1984 był jej przewodniczącym.