Konferencje o współpracy samorządów z partnerami z państw V4
Data dodania: 2016-11-24

Zapraszamy do Krakowa, Nowego Sącza i Oświęcimia i Tarnowa na konferencje 

Małopolska – brama do współpracy regionalnej w Europie Środkowej

podsumowujące projekt na temat roli samorządów we współpracy regionalnej Polski z państwami Grupy Wyszehradzkiej

***
I. Kraków

25 listopada, godz. 17.00
miejsce: Hotel Europejski, Lubicz 5, Sala Lustrzana

Uczestnicy panelu:
dr Michał Dulak – Ośrodek Studiów o Mieście, Uniwersytet Jagielloński
Magdalena Goryczka – naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Skoczowa
dr Agata Nijander-Dudzińska – badacz w projekcie, Akademia Ignatianum
prof. Artur Wołek – koordynator projektu, OMP, Akademia Ignatianum

***
II. Nowy Sącz

26 listopada, godz. 11.00
miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Zielona 27, sala 129C

Uczestnicy panelu:
dr Michał Dulak – Ośrodek Studiów o Mieście, Uniwersytet Jagielloński
dr Agata Nijander-Dudzińska – badacz w projekcie, Akademia Ignatianum
Piotr Wideł 

dr Kinga Wojtas - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
prof. Artur Wołek – koordynator projektu, OMP, Akademia Ignatianum

***
III. Oświęcim

28 listopada, godz. 11.00

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, Sala Senacka

Uczestnicy panelu:
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Koźbiał – PWSZ w Oświęcimiu
dr Kamil Mroczka – PWSZ w Oświęcimiu
dr Agata Nijander-Dudzińska – badacz w projekcie, Akademia Ignatianum
prof. Artur Wołek – koordynator projektu, OMP, Akademia Ignatianum
dr Małgorzata Zarębska – PWSZ w Oświęcimiu
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna – PWSZ w Oświęcimiu

***
IV. Tarnów
2 grudnia, godz.18.00 
miejsce: Fundacja Promocji Artystycznej Aspiranci, Rynek 15

Uczestnicy panelu:
Dawid Chrobak - burmistrz miasta i gminy Zakliczyn 
dr Michał Dulak – Ośrodek Studiów o Mieście, Uniwersytet Jagielloński
Grzegorz Kądzielawski - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Dawid Solak - prezes stowarzyszenia Projekt Tarnów 
prof. Artur Wołek – koordynator projektu, OMP, Akademia Ignatianum

***
O projekcie

Intensyfikacja współpracy regionalnej Polski z partnerami z Europy Środkowej jest jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Aby był on efektywnie realizowany niezbędne jest m.in. zaangażowanie polskich samorządów. Realizowany w 2016 r. projekt Ośrodek Myśli Politycznej pt. „Małopolska - brama do współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Stworzenie bazy wiedzy i popularyzacja dobrych praktyk w zakresie współpracy samorządów państw Europy Środkowej” promuje ten wymiar polskiej polityki zagranicznej i dostarcza samorządom wiedzę, dzięki której będą one mogły skuteczniej działać na tym obszarze. 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej