Seminarium RODM i OMP dla studentów
Data dodania: 2018-02-14

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych polską polityką zagraniczną oraz sprawami międzynarodowymi do udziału w półrocznym seminarium analitycznym przygotowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodek Myśli Politycznej.

¬ Celem kursu jest analiza kluczowych kierunków polskiej polityki zagranicznej. Punktem wyjścia będzie m.in. lista priorytetów określonych w Strategii Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–2021 oraz w innych dokumentach strategicznych. 
¬ Analiza będzie prowadzona z wykorzystaniem różnych metod, technik i narzędzi informatycznych wspierających proces formułowania i wyciągania wniosków. Kontekst będą stanowiły działania polskiej dyplomacji oraz wydarzenia międzynarodowe. 
¬ Metoda pracy jest oparta na bezpośrednim zaangażowaniu uczestników w trakcie spotkań oraz pomiędzy poszczególnymi warsztatami. 
¬ Po ukończonym kursie jego Uczestniczki i Uczestnicy zdobędą umiejętność samodzielnego gromadzenia materiału analitycznego, jego przetwarzania i przekształcania go w produkt analityczny. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zajęcia prowadzić będzie dr Błażej Sajduk, ekspert ds. edukacji i bezpieczeństwa narodowego, politolog i historyk myśli politycznej, adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W latach 2010–2017 prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera.

Zajęcia będą odbywać się w środy w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Każde z nich potrwa 3 godziny (180 min) - od godziny 16.00. Ich terminy to: 28 lutego, 14 marca, 28 marca, 11 kwietnia, 18 kwietnia, 9 maja, 23 maja, 6 czerwca.

Każdy uczestnik, oprócz obecności i aktywnego uczestnictwa w kursie, powinien opracować końcową analizę dotyczącą polityki międzynarodowej na podstawie zdobytej podczas zajęć wiedzy i z użyciem przedstawionych metod, technik i narzędzi badawczych. 

Zaakceptowane przez prowadzącego prace zostaną za zgodą autorów opublikowane na stronie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. 

W kursie mogą uczestniczyć tylko osoby zarejestrowane. 
Formularz zapisu dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/TrFYeu
Zapisy trwają do 25 lutego (niedziela).
Więcej informacji na stronie www.rodm-krakow.pl

Seminarium jest przygotowywane w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.