Monografia o wybitnym polskim historyku
Data dodania: 2018-02-23

„Władysław Konopczyński to »ojciec założyciel« nowoczesnej historiografii XVIII wieku, znawca archiwaliów tego okresu na niespotykaną skalę, autor z górą 60 książek naukowych, twórca Polskiego słownika biograficznego, promotor 46 doktorów, działacz polityczny Narodowej Demokracji i poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, aktywny członek wielu gremiów społeczności historyków, więzień Sachsenhausen, inspirujący kolegów z Sonderaktion Krakau do wytrwania, nauczyciel na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim, badacz niepokorny wobec narzucanego siłą marksizmu i niezłamany przez PRL-owskie prześladowania, doprowadzone do granicy, której wreszcie nie wytrzymało serce. 
Objęcie całości biografii „archiwożercy” Piotr Biliński zawdzięcza najpierw wieloletniemu trudowi wczytywania się w prowadzone przez Konopczyńskiego przez całe dorosłe życie „Dziennik” (167 zeszytów). To on tworzy szkielet chronologiczny książki. Ale podziw wzbudza również obfitość faktów, zaczerpniętych z poszukiwań śladów tytułowego bohatera w kolejnych archiwach. Biograf wędrował w ich tropieniu od Krakowa po Warszawę, Wrocław, Poznań, Łódź i Toruń, przejrzał zbiory rękopisów we Lwowie, Wilnie, Paryżu i Londynie, korzystał wreszcie z archiwaliów rodzinnych Konopczyńskich w Gliwicach i Warszawie, a także z relacji ustnych rodziny historyka. 
Nie rezygnując z krytycznego dystansu badacza, Piotr Biliński stworzył książkę, w której obok bogactwa informacji czytelny jest ogromny szacunek dla bohatera dzieła. Jest ono godne tej rangi historyka i człowieka, jakim był Władysław Konopczyński”.
prof. dr hab. Zofia Zielińska

Dr hab. Piotr Biliński, profesor nadzwyczajny na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyk historiografii, nauki i kultury, badacz historii Polski XIX i XX wieku. Autor biografii Feliksa Konecznego, Stanisława Kutrzeby i monografii rodu Moszyńskich herbu Nałęcz. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Towarzystwa Historiograficznego. Publikuje także na łamach „Kwartalnika Historycznego”, „Dziejów Najnowszych”, „Odrodzenia i Reformacji w Polsce” oraz „Acta Poloniae Historica”.

642 strony, twarda oprawa, 165x240 mm
ISBN 978-83-64753-55-8

zamówienia: sklepik@omp.org.pl / http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=358
cena w sklepie OMP wraz z VAT i przesyłką 49 zł

Polecamy również pakiet Konopczyński 2017:

Piotr Biliński - Władysław Konopczyński 1880-1952. Człowiek i dzieło
Władysław Konopczyński - Dzieje parlamentaryzmu angielskiego
Władysław Konopczyński - Dziennik 1918-1921
Władysław Konopczyński - Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej
Władysław Konopczyński - Kwestia bałtycka
Władysław Konopczyński - Polscy pisarze polityczni XVIII wieku
Władysław Konopczyński - Polska a Szwecja. Od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660-1795
Władysław Konopczyński - Polska a Turcja 1683-1792
Władysław Konopczyński - Stanisław Konarski

w cenie 250 zł wraz z przesyłką i VAT (http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=359)