Informacja w związku z RODO
Data dodania: 2018-05-25

Uprzejmie informujemy, że dziś, tj. 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1):

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 3, 31-134 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000076016, REGON: 35009045000000, NIP: 6770066937 (dalej „Administrator”);

2.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.   wysyłania informacji na temat przedsięwzięć podejmowanych przez Administratora  (Informator) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) (jeżeli zgoda została wyrażona),

b.   realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b);

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora bądź do czasu otrzymania żądania zakończenia ich przechowywania za pośrednictwem wniosku złożonego drogą elektroniczną;

4. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko oraz adres e-mail (w przypadku odbiorców Informatora), a także numer telefonu i adres zamieszkania (w przypadku osób korzystających z naszego sklepu internetowego);

5.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania od nas informacji bądź chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych, mogą Państwo uczyć to w każdym momencie przesyłając do nas maila na adres: biuro@omp.org.pl;

7.   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.