Konferencja o prawach człowieka i polityce
Data dodania: 2018-10-25

Prawa człowieka: gdzie kończy się prawo, a zaczyna polityka (i vice versa)?

 

Konferencja z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

26 października 2018

16:00

Hotel Grand Ascot, ul. Szujskiego 4, sala Copernicus

 

Panel I

16:00

Prawa człowieka a praktyka polityczna i dylematy prawne

• prof. Ireneusz Kamiński (Instytut Nauk Prawnych PAN)

• prof. Csaba Törő (Uniwersytet Karoli Gaspar w Budapeszcie)

• Ľubomír Majerčík (Departament Analiz Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej)

Moderacja: dr Agnieszka Czubik  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Zagadnienia:

- Dyskusje o Europejskim Trybunale Praw Człowieka i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – wymiar prawny i polityczny

- Prawa człowieka w praktyce polityki zagranicznej państw Europy Środkowej

- Prawa człowieka w prawodawstwie (konstytucjach) państw Europy Środkowej

- Propagowanie przestrzegania praw człowieka w agendzie politycznej państw członkowskich Rady Europy w stosunku do państw i innych podmiotów politycznych spoza RE (warstwa postulatywna i realizacja: ograniczenia związane z realizowaniem interesów politycznych i gospodarczych)

- Praktyczne rozwiązywanie konfliktów wynikających z różnych sposobów definiowania praw człowieka: gdzie kończy się prawo, a zaczyna polityka

 

Panel II

17:45

Prawa człowieka – wymiar ideowy i ideologiczny

• prof. Andrzej Bryk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

• dr hab. Rafał Prostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Moderacja: dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie)

 

Zagadnienia:

- Prawa człowieka – uniwersalne czy partykularne? Filozoficzne czy polityczne? A może tylko prawne?

- Prawa człowieka a różne tradycje narodowe w Europie

- Ewolucja definiowania praw człowieka: główne obecne punkty sporne

- Jak przekuć ideę praw człowieka na przepis prawa – dylematy filozofów politycznych i filozofów prawa

- Czy Machiavelli poparłby Europejski Trybunał Praw Człowieka i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności?

- Prawa człowieka a idea silnego państwa i skuteczności w polityce

 

Wydarzenie przygotowane w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie.