Emigracja polityczna. Przypadek polski (3 grudnia)
Data dodania: 2018-12-01

Debata – Emigracja polityczna. Przypadek polski

Kraków, 3 grudnia, 16.00-19.30, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Sala Kossakowa

 

Wystąpią:

- dr hab. Henryk Głębocki (Uniwersytet Jagielloński)

- red. Roman Graczyk (Instytut Pamięci Narodowej)

- prof. Krzysztof Marchlewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

- prof. Andrzej Waśko (Uniwersytet Jagielloński)

- prof. Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki)

Debatę poprowadzi dr Maciej Zakrzewski.

 

Wybrane zagadnienia:

- jaki był dorobek różnych fal emigracyjnych i ich realny wpływ na polską rzeczywistość polityczną

- jak fakt, że polskie elity w dużej mierze w niektórych okresach działały z dala od kraju wpływał na jakość polskiej polityczności/myśli politycznej/praktycznej polityki

- jak specyfika emigracyjnej polityki wpływała na tradycyjne podziały ideologiczne czy polityczne w jej łonie

- czy doświadczenie emigracji czyniło ważne nurty polskiej polityki anachronicznymi, oderwanymi od rzeczywistości, czy może jednak była to dobra szkoła politycznego myślenia i działania

- jak w okresie zaborów istnienie silnych ośrodków politycznych emigracji wpływało na dylematy związane z przywództwem narodowym w warunkach braku własnego państwa

- czy doświadczenie emigracji politycznej odcisnęło istotne piętno na polskiej literaturze - inne niż sam fakt, że wiele znaczących dzieł powstało na uchodźstwie

- jak polityczne ośrodki emigracji - zwłaszcza w okresie zaborów - próbowały oddziaływać na politykę międzynarodową - i z jakimi efektami

- na ile emigracja polityczna, jej myśl polityczna, wpłynęła na rozwój bardziej klasycznie rozumianych nurtów polskiej myśli – prawicy/lewicy, socjalizmu/liberalizmu/konserwatyzmu itd.; czy owe ideowe szyldy w przypadku emigracyjnym były bliskie temu, co w owym czasie stanowiło ich sens w wydaniu myślicieli zachodnich, czyli działających u siebie i w normalnych warunkach; a także czy konserwatyzm/liberalizm/myśl narodowa czy socjalistyczna w wydaniu emigracji politycznej różniły się zasadniczo od tego, jaką postać przybierały wśród działaczy czy publicystów krajowych


Spotkanie jest również promocją wydanych przez OMP i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego książek prof. Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego:

Ognisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 r. i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846-1847)

Ostatnie polskie miasto. Rzeczpospolita Krakowska w "dyplomacji" Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831-1845)

http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=188

Debata dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.