Polecamy: Festung Europa i inne książki OMP
Data dodania: 2019-02-25
Monika Gabriela Bartoszewicz
Festung Europa
Jean Monnet powiedział kiedyś, że Europa będzie wykuwana w kryzysach i będzie stanowić sumę rozwiązań przyjętych w ich trakcie. Obecnie kryzysów jest w niej tak wiele, że słowo to przestało robić na kimkolwiek wrażenie. Piszę się o nich dużo, jednak większość publikowanych analiz jest albo dość wąska i ogranicza się do wybranej płaszczyzny czy rodzaju zjawisk, albo też jest na tyle deskryptywna, że pomimo tego, iż jest w stanie przekazać, co dzieje się na kontynencie, nie potrafi wyjaśnić zachodzących procesów. Festung Europa stawia pytania o przyczyny oraz wyjaśnia, jak poszczególne elementy tego wielowątkowego kryzysu europejskiego mają się do siebie czy na siebie wzajemnie wpływają. Wśród poruszanych problemów znajdują się migracja, terroryzm, tzw. kryzys demokracji reprezentatywnej, atrofia projektu unijnego, totalitaryzm nowych ideologii oraz radykalizacja postaw społecznych.
288 stron, miękka oprawa

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=388

Książka dostępna również pakiecie:

Kryzys UE
Cena: 95,00 zł

Monika Gabriela Bartoszewicz - Festung Europa
Petr Fiala - Koniec beztroski. O Europie, demokracji i polityce, jakiej nie chcemy
Piotr Mazurkiewicz - Europa jako kinder niespodzianka
Artur Wołek (red.), - Kryzys Unii Europejskiej
Przemysław Żurawski vel Grajewski - „Duch pyszny poprzedza upadek”. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii

http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=397

***


Zofia Daszyńska-Golińska
Socjalizm i kwestia kobieca

Wybór pism na temat szeroko rozumianej problematyki socjalizmu i kwestii kobiecej, których autorka należała do najciekawszych publicystek schyłku okresu zaborów i II RP w nurcie polskiej myśli socjalistycznej.
Wybór, wstęp i opracowanie merytoryczne: Urszula Kozłowska i Tomasz Sikorski.
ISBN 978-83-64753-68-8
424 strony, twarda oprawa
Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=387

***


Stanisław Starzyński
Studia konstytucyjne

Wybór pism uczonego związanego z Uniwersytetem Lwowskim, konserwatywnego polityka, ważnego uczestnika debat o ustroju i prawie w ostatnich dekadach okresu zaborów i w II RP. W tomie znalazły się jego rozważania m.in. o władzy państwowej jako źródle norm obowiązujących, obronie praw podmiotowych, walce z parlamentaryzmem, konstytucji państwa polskiego.
Wybór, wstęp i opracowanie Arkadiusz Górnisiewicz
Twarda oprawa, 456 stron
Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=396

***

 

Agata Nijander-Dudzińska
Samorząd miejski. Tworzenie instytucji na przykładzie Rzeszowa

„Z perspektywy ćwierćwiecza odrodzenie samorządu terytorialnego można uznać za jeden z największych sukcesów polskich przemian. Na początku transformacji systemowej wprowadzono podstawy prawne dla działań ludzi, którzy wypełnili treścią ramy stworzone dla instytucjonalizacji tej dziedziny życia społecznego. Zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w polskim samorządzie oraz ich ocena mogą
zyskać dodatkowe podstawy dzięki refleksji nad wcześniejszym funkcjonowaniem instytucji samorządowych. […] O wyborze Rzeszowa jako obiektu badań zadecydowały z jednej strony jego typowość, z drugiej – specyfika. W okres transformacji ustrojowej Rzeszów wkroczył jako typowe miasto socjalistyczne, obciążone licznymi charakterystycznymi
dla takiego modelu wadami. Jednocześnie to właśnie systemowi PRL zawdzięczał swój rozwój i awans (biorąc pod uwagę wcześniejszy niski status, jego karierę, będącą efektem socjalistycznej urbanizacji, można uznać za wyjątkowo spektakularną).
Rzeszów jest jednym z ośrodków miejskich Polski Wschodniej i w związku z tym boryka się z problemami charakterystycznymi dla tego obszaru, takimi jak przede wszystkim wielowymiarowa peryferyjność, niższy poziom rozwoju ekonomicznego, bariery atrakcyjności inwestycyjnej. Pełni funkcje polityczne, ekonomiczne, kulturalne i edukacyjne istotne dla mieszkańców południowo-wschodniego regionu Polski, a związki z zapleczem regionalnym w dużym stopniu wpłynęły na specyficzne cechy jego miejskości”. (Fragment Wstępu)
440 stron, miękka oprawa
Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=394

***

Emigracja polityczna. Przypadek polski

pod redakcją Jacka Kloczkowskiego
Wybór pism czołowych myślicieli politycznych emigracji okresu zaborów – konserwatystów, monarchistów, liberałów, republikanów, demokratów, radykałów – ukazujący prowadzone przez nich dyskusje na temat jej misji, oblicza i konfliktów wewnętrznych. W tomie są też zawarte pisane przez emigrantów analizy położenia sprawy polskiej, rozważania, jakim państwem powinna być odrodzona Polska, a także teksty o najważniejszych dylematach polityczno-ideowych tej obfitującej w gorące intelektualne spory epoki. 
Miękka oprawa, 444 strony
Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=382

SPIS TREŚCI

Jacek Kloczkowski, Wstęp


Część I
ISTOTA, OBLICZA I SPRAWY WEWNĘTRZNE


Maurycy Mochnacki 
O charakterze polskiej emigracji
List do Generała Dwernickiego od oficerów, podoficerów 
i żołnierzy z zakładu Auxerre
Pismo okólne oficerów, podoficerów i żołnierzy z zakładu Auxerre, 
do Rodaków w Emigracji

Ludwik Nabielak
Do Maurycego Mochnackiego z powodu pism auxerskich

Aleksander Jełowicki
Polemika z „Nową Polską”
Kilka słów z powodu oświadczenia Generała Dwernickiego

Komitet Narodowy Emigracji Polskiej
O mowie Tadeusza Krępowieckiego  
Jedność i porządek

Adam Mickiewicz
Niezgody emigracji naszej Kilka słów o jej ruchach

Hieronim Kajsiewicz, Jan Koźmian
Korespondencja emigracyjna

Józef Dwernicki
Do szanownych Polaków emigrację polską składających

Karol Sienkiewicz
Dyplomacja emigracji
Emigracja w 1856 r.

Leonard Rettel
Rzut oka na ogólne dzieje emigracji do 1842 r.

Jan Alcyato
Sprzysiężenie narodowe
Terroryzm
Korespondencja dotycząca wykreślenia się Jana Alcyaty z listy członków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego

Walery Wielogłowski
Emigracja polska wobec Boga i narodu

Walerian Kalinka
Polska poza krajem
O podróżujących i godności narodowej
Adres uczniów Towiańskiego do cesarza Aleksandra

Henryk Kamieński
Odezwa do wychodźstwa

Stanisław Koźmian
Hotel Lambert a sprawa polska
Emigracja wobec kwestii włościańskiej

* * *
Chcą wracać!

Ignacy Paderewski
Do Polonii w Ameryce, 22 maja 1915


Część II
IDEE I TAKTYKA

Adam Mickiewicz
Myśli o sejmie polskim
Socjalizm

Wiktor Heltman
Zasady demokracji polskiej

Karol Boromeusz Hoffman
Polemika z Joachimem Lelewelem

Aleksander Jełowicki
O potrzebie króla Polski

Janusz Woronicz
Rzecz o monarchii i dynastii w Polsce

Seweryn Goszczyński
Główny żywioł demokracji polskiej

Adam Jerzy Czartoryski
Mowa z 29 listopada 1844 roku

Jan Franciszek Kołosowski
Położenie obecne

Stanisław Worcell
Przedburze

Julian Klaczko
Katechizm nie-rycerski
Możebne porozumienie między Polską a Rosją

Teodor Morawski
List otwarty do Gazety Narodowej

Przypisy do części I
Przypisy do części II 

Książka dostępna również w pakiecie: