Arkady Rzegocki (red.)
Narody i historia

Książka o politycznych losach Europy Środkowo - Wschodniej. Próba odpowiedzi na pytania, czego uczy nas historia stosunków między państwami i narodami w tym regionie, jak powinny być kształtowane w przyszłości relacje między nimi, w jakim stopniu tradycje polskiej refleksji politycznej wpływają na nasz sposób myślenia o miejscu Polski w gronie narodów środkowoeuropejskich...


Słowo wstępne

Prezes OMP - prof. Ryszard Legutko
Premier RP - prof. Jerzy Buzek
Premier Ukrainy - Walerij Pustowojtenko


Polskiego mesjanizmu blaski i cienie


Jacek Salij OP, Dobre i złe strony polskiego mesjanizmu

Andrzej Walicki, Mesjanistyczne koncepcje narodu i świadomości narodowej w ideologiach polskiego romantyzmu

Jan Skoczyński, Naród w filozofii Słowackiego

Jan Prokop, Wycieczka do źródeł polskiej megalomanii

Bogdan Szlachta, Kilka uwag o stosunku polskich konserwatystów do dziedzictwa romantycznego

Włodzimierz Bernacki, Wątki liberalne w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku

Dmytro Pawłyczko, Juliusz Słowacki a Europa Środkowa


W stronę nowej Europy Środkowej i Wschodniej


Jerzy Axer, Inteligencja Europy Środkowej i Wschodniej po komunizmie

Nikolas Lobkowicz, Europa Środkowa i Wschodnia - miejsce spotkań Wschodu i Zachodu

Bohdan Osadczuk, Nierówne obciążenie historii

Leonid Zaszkilniak, Polsko - ukraiński spór o Galicję na początku XX wieku: między świadomością historyczną a realiami

Oleksandr Fedoruk, Wspólna spuścizna: konserwacja i restytucja dóbr kultury

Istvan Kovács, Przed i po zmianie ustroju


Polska w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku - tradycje myślenia


Zdzisław Najder, Dzisiaj współtworzymy historię

Rafał Matyja, Narodowa czy państwowa. Spór o kształt polityki polskiej w XX stuleciu

Arkady Rzegocki, Mirosława Dzielskiego rozważania o cywilizacji

Jacek Kloczkowski, Jak rozwiązać spór polsko - ukraiński? Publicystyka Włodzimierza Bączkowskiego z lat trzydziestych

Paweł Kowal, Ukraina, Białoruś, Litwa w pismach opozycji polskiej lat siedemdziesiątych XX wieku