Władza i polityka lokalna. Polskie wybory samorządowe 2006

Opracowana przez pracowników naukowych i współpracowników Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu książka ukazuje mechanizmy rządzące kampaniami wyborczymi i polityką na szczeblu lokalnym.