Leszek Gembarzewski
Monarchia narodowa. Wybór pism

Wybór pism czołowego monarchisty II RP.

"Za cel swojej działalności ideowej i publicystycznej Leszek Gembarzewski postawił sobie próbę przywrócenia zasad i wartości obowiązujących przed wybuchem Rewolucji Francuskiej. Chciał powrotu świata ancien régime’u. Głównym narzędziem w walce o przyszłość ułożoną wedle przeszłych wzorców miał być specyficznie definiowany nacjonalizm. Nie nacjonalizm porewolucyjny, a czerpiący z krynicy tradycyjnie definiowanego ładu społecznego. Łączyło się to z totalną negacją kontraktualnej wizji społeczeństwa wraz z jej wszystkimi skutkami, np. źródłem pochodzenia suwerennej władzy. Wymienianie jednym tchem idei władzy królewskiej i nacjonalizmu było dla Gembarzewskiego czymś oczywistym". - fragment wstępu Błażeja Sajduka

Spis treści
Błażej Sajduk, Wprowadzenie VII

Monarchia i nacjonalizm 1
Monarchia narodowa jako hasło XX-go wieku 23
Nakazy życia i logiki 87
Wybór naczelnika państwa 94
Cztery zasady konstytucji monarchicznej 107
Czynów stal (wezwanie do wszystkich) 110
Kwestia psychologiczna 114
Różnice ustroju 118
O ideał ustroju 123
Taka monarchia 128
W jaki sposób 137
Naród z królem 145
Dynastie 149
Narodowy ustrój konstytucyjny 156
Śmiałym los sprzyja 164
Kto może być królem? 171
Kto może być królem? (II) 174
Nasza konstytucja 181
Choroby świata 185
W kotle wielkich zagadnień 189
Polityka bez fikcji 194
Epoka tyranów 201
Poprawki na marginesie teorii faszystowskiej 206
Konieczność wyboru 209
Syn Kowala (państwo faszystowskie) 213
Istota rewolucji narodowej 217
Międzynarodowa sytuacja ideologiczna 220
Nowe siły i żelazna miotła 224
Przeciw bolszewizmowi 229
Ludwik XIV 232
Mikołaj II i rewolucja 255
Metternich 306
Otto von Bismarck 332
Kartka z historiiLegitymizm monarchiczny 342
Nacjonalistyczne konkluzje o Napoleonie 347
Z nacjonalistycznego punktu widzenia 363
Jubileusz „Głosu Monarchisty” 372
Action Française 375
„Nowa” kobieta 379

Nota bibliograficzna 383
Indeks 385Leszek Gembarzewski - Leszek Gembarzewski urodził się 28 sierpnia 1899 r. w Warszawie. Był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Warszawie, studiował także na kursie doktoranckim w Paryżu. W październiku 1919 r. współtworzył Akademickie Koło Jedności Narodowej (później Organizację Młodzieży Narodowo-Za¬chowawczej). W 1920 r. wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego i otrzymał przydział do Misji Wojsk Francuskich w Polsce. W latach 1922-1924 był wiceprzewodniczącym akademickiego Koła Przyjaźni Polsko-Francuskiej, zaś w latach 1924-1925 attaché radcy prawnego Ministra Spraw Zagranicznych. Od 1929 r. przez dwa lata zajmował stanowisko referenta prawnego w Ministerstwie Pracy i Opieki Socjalnej. Brał udział w pracach Organizacji Monarchistycznej i Monarchistycznej Organizacji Wszechstanowej (od maja 1928 r. jako sekretarz Koła Warszawskiego). W 1937 r. podjął nieudaną próbę rejestracji stowarzyszenia pod nazwą Związek Monarchistów oraz Klub im. Króla Bolesława Chrobrego. Wśród pism, na łamach których publikował swe teksty – w tym artykuły propagujące idee monarchistyczne – były „Pro Patria”, „Herold”, „Myśl Narodowa”, „Gazeta Warszawska”, „Warszawski Dziennik Narodowy”, „ABC”, „Liberum Veto”, „Nasza Przyszłość”, „Słowo”, „Nowe Państwo”, „Droga”. Od 1931 do stycznia 1936 r. był głównym autorem miesięcznika „Głos Monarchisty. Jego dorobek obejmuje kilkaset artykułów oraz broszury Monarchia i nacjonalizm z 1925 r. i Monarchia narodowa jako hasło XX-go wieku z 1934 r. Stworzył także projekt konstytucji. Zginął po 1 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w trakcie powstania. W 2009 r. w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej został wydany wybór jego pism pt. Monarchia narodowa.