Tomasz Gąsowski (red.)
Państwo Polskie wobec Polaków na Wschodzie

Rok wydania: 2000

Opis:Analiza polityki państwa polskiego wobec Polaków mieszkających w krajach powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego, ukazująca polityczne, prawne, gospodarcze i społeczne aspekty tego zagadnienia, uzupełniona refleksją na temat roli naszych rodaków mieszkających zagranicą w promowaniu kultury polskiej.