Paweł Kowal
Krajobrazy z Mistralami w tle

Krajobrazy z Mistralami w tle – książka o polskiej polityce wschodniej, jej ideowych zasadach, strategicznych celach, sposobach realizacji i uwarunkowaniach – jej miejscu w działaniach UE na arenie międzynarodowej a zwłaszcza sytuacji na Ukrainie, Białorusi, w Rosji i Gruzji.

„Paweł Kowal należy do pokolenia, które dorastało bez resentymentów. Także w kwestii Rosji. Ale – i w jego pokoleniu nie jest to już takie częste – zachował idealizm co do szans prowadzenia polityki zagranicznej racjonalnej i odpowiadającej interesom Polski. Lektura prezentowanych esejów to potwierdza”.
Jadwiga Staniszkis

„O Kowalu komentatorzy mówią, ze jest „młody-stary”. Bo młody metrykalnym wiekiem, ale stary (w dobrym tego słowa znaczeniu) a raczej dojrzały w sposobie myślenia o polityce. Tacy ludzie są w polskim życiu politycznym i szerzej – publicznym – bardzo potrzebni”.
Igor Janke

„Zaproponowany wybór artykułów odkrywa przed nami talent publicystyczny autora − kronikarza, który w sposób zachwycający przedstawia ważne wydarzenia w polityce zagranicznej ostatnich lat. W każdym z artykułów jego mistrzostwo kronikarskie w pewnej chwili ustępuje jednak charyzmie polityka i umiejętności dokonania dokładnej oceny politycznej, a czasem wręcz ostrej krytyki”.
Borys Tarasiuk

Paweł Kowal (ur. 22 lipca 1975 r. w Rzeszowie), historyk, politolog, społecznik, publicysta. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Collegium Invisible w Warszawie pod kierunkiem prof. Krystyny Kersten. Jest adiunktem w ISP PAN, zajmuje się problemami transformacji systemów politycznych oraz polityką wschodnią. Był prezesem Klubu Jagiellońskiego, dyrektorem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz współtwórcą Muzeum Powstania Warszawskiego. Pracował na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz urzędzie Miasta St. Warszawy. Od 2003 r. blisko współpracował z Lechem Kaczyńskim jako prezydentem Warszawy i później Polski. W 2005 i 2007 r. wybrany posłem na Sejm RP, w latach 2006-2007 wiceminister spraw zagranicznych RP, od 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Delegacji UE do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina.

Patronat nad książką:
- Dziennik Polski
- Nowa Europa Wschodnia
- Salon 24
- Teologia PolitycznaPaweł Kowal - Historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, poseł na Sejm (2005-2009) RP, Europoseł (2009-), były wiceminister spraw zagranicznych (2006-2007), ekspert ds. stosunków międzynarodowych, współautor koncepcji Muzeum Powstania Warszawskiego. Współautor wydanych przez OMP książek "Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej" (2010), "Narody i historia" (1999) i Włodzimierz Bączkowski "O wschodnich problemach Polski" (2000, wybór tekstów, wraz z J. Kloczkowskim).