Jacek Kloczkowski (red.)
Temat polemiki: Polska

Książka o najważniejszych sporach ideowo-politycznych w polskiej historii.

Spis treści:
- Marek A. Cichocki, Problem sukcesji jako problem ustrojowy w refleksji politycznej Mistrza Wincentego
- Monika Wasilewska, Gaude Mater Polonia - o żywotach i poglądach Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica
- Dorota Pietrzyk-Reeves, Spór o źródła i piastuna najwyższej władzy w polskim dyskursie politycznym XVI wieku
- Jan Maciejewski, Tożsamość czy trwanie
- Tomasz Gąsowski, Wokół narodu, państwa i niepodległości: dylematy dziewiętnastowiecznych Polaków
- Andrzej Waśko, Romantyzm polityczny Adama Mickiewicza w latach 1832-1833
- Michał Łuczewski, Prawdziwy koniec powstania krakowskiego
- Krzysztof Kawalec, Mity założycielskie II RP
- Bogdan Szlachta, Debata intelektualna i polityczna na temat ustroju II RP jako najważniejszy polski spór konstytucyjny
- Rafał Habielski, Drogi wyjścia? O sporach wokół kwestii narodowościowej w Dwudziestoleciu międzywojennym
- Piotr Koryś, Jak urządzić „przystanek niepodległość”? Spory o rolę państwa w gospodarce i modernizacji kraju w latach 1918-1939 – zarys problematyki
- Marek Kornat, Polityka zagraniczna w sporach programowych doby II Rzeczypospolitej
- Roman Graczyk, Spory ideowo-polityczne w kręgu „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945-1953
- Dariusz Gawin, Kultura paryska wobec „prawicy” - Mieroszewski, Kisielewski, Tyrmand
- Jarosław Szarek, Spory wokół ugody z komunistami w końcu lat 80. XX wieku