Arkady Rzegocki (red.)
Halina Taborska, Michael Fleming
Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990. Wybrane problemy z historii polskiej emigracji

Historia legalnych polskich władz na uchodźstwie nie jest wiedzą antykwaryczną, oderwaną od naszej aktualnej tożsamości czy politycznych dylematów. To wciąż żywe dziedzictwo, wzbogacone osobistym świadectwem setek osób zaangażowanych w podtrzymywanie działalności emigracyjnych ośrodków władzy. Nie jest to więc jedynie zasób wiedzy, którą powinno się przyswoić. To przede wszystkim zobowiązanie. Pracą tą pragniemy spłacić przynajmniej część długu zaciągniętego przez wolną Polskę u pokoleń emigrantów. Długu, o którym tak wielu wolałoby zapomnieć.

SPIS TREŚCI
Arkady Rzegocki, Wprowadzenie . . . 7

CZĘŚĆ I: Prezydenci
- Wiesław Jan Wysocki, Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent II RP i jego misja na uchodźstwie . . . 17
- Jacek Piotrowski, Blaski i cienie pierwszej prezydentury na uchodźstwie (1939-1947) . . . 35
- Marek Kornat, Konstytucja za wszelką cenę. Prezydent RP
na uchodźstwie August Zaleski (1947-1972) . . . 53
- Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, Rodem ze Lwowa. Stanisław
Ostrowski jako prezydent RP na uchodźstwie . . . 113
- Joanna Pyłat, W służbie Rzeczypospolitej. Rzecz o działalności
Edwarda Raczyńskiego i Kazimierza Sabbata . . . 121
- Artur Andrzejuk, Ryszard Kaczorowski jako były prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1990-2010) . . . 153

CZĘŚĆ II: Premierzy i rządy

- Jan Ciechanowski, Generał ostatniej nadziei . . . 163
- Adam Czesław Dobroński, Edward Szczepanik – ostatni premier
rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie . . . 183
- Michael Fleming, Stosunki polsko-brytyjskie a sprawa granic Polski:
nierówność, nadzieja i pragmatyzm . . . 219
- Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Adam Sudoł, Wkład rządu
Rzeczypospolitej na uchodźstwie do procesu podtrzymywania i utrwalania
tożsamości narodowej Polaków na obczyźnie na przykładzie gabinetu
premiera Edwarda Szczepanika (wybrane problemy) . . . 241
- Arkady Rzegocki, Polskie władze na uchodźstwie: symbol czy realna siła? . . . 269

Wydawcy:
Polski Uniwersytet na Obczyźnie
Uniwersytet Jagielloński
Ośrodek Myśli Politycznej

Londyn-Kraków 2013

Książka powstała przy wsparciu Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie

Miękka oprawa, 301 stron