Stefan Buszczyński
Ameryka i Europa

Tom zawierający fragmenty dwóch książek napisanych przez jednego z najbardziej znanych w Europie polskich myślicieli. To właśnie za sprawą zawartych w nich diagnoz kondycji Europy, niezwykle krytycznie przez niego ocenianej i zderzonej z pozytywnie przez niego postrzeganą ewolucją dokonującą się w Stanach Zjednoczonych, myśl Buszczyńskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem a wśród czytelników jego prac byli m.in. Napoleon III i Wiktor Hugo.

***
„Europa (z małymi wyjątkami) przedstawia obraz przerażający. Duch ujarzmiony, zbiorowy umysł obłąkany, cielsko rozpasane na wszelkiego rodzaju namiętności, despotyzm rządzących, ciemnota powszechna, chęć użycia u wszystkich, dwie najsilniejsze potęgi: banki i dziennikarstwo, w rękach chciwych i przedajnych kosmopolitów, opinia publiczna w ręku faryzeuszów, fanatyzm, upór, zarozumiałość, osiem milionów uzbrojonych morderców, motłoch gotowy na wszelkie zbrodnie, sto miliardów długu, wreszcie gnuśna obojętność, niewolnicze poddanie się obecnemu status quo – oto jest dzisiejsza Europa!” (fragment książki)

***
Spis treści

Krzysztof Karol Daszyk, Stefan Buszczyński ‒ polski Tocqueville . . . VII

UPADEK EUROPY
Część I . . . 3
Część II . . . 66
Część III . . . 118
Część IV . . . 158

AMERYKA I EUROPA
Studium historyczne i finansowe z krytycznym na sprawy społeczne poglądem
Do Czytelnika . . . 251
Wstęp . . . 259
Część I . . . 261
Część II . . . 294

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017.

Twarda oprawa, 432 stronyStefan Buszczyński (1821-1892) - Stefan Buszczyński studia ukończył w Kijowie. W młodości związany był ze środowiskami radykalnymi i spiskowymi, z czasem przeszedł na pozycje bardziej zachowawcze, nie wierząc w powodzenie ruchu zbrojnego, czemu dał wyraz w ogłoszonej w 1862 r. w Paryżu broszurze "Cierpliwość czy rewolucja". Niemniej po wybuchu powstania styczniowego zaangażował się w prace powstańcze na Ukrainie. Po powstaniu przez kilka lat przebywał na emigracji. Pod koniec lat 60. przeniósł się do Krakowa. Starał się o docenturę Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jego kandydatura została zablokowana przez środowiska konserwatywne (zwłaszcza Józefa Szujskiego). Niepowodzenie skłoniło go do ponownego upuszczania kraju (mieszkał w Dreźnie i Grazu), do którego wrócił pod koniec życia. Buszczyński był autorem m.in.: "Podole, Wołyń i Ukraina. Prawa korony polskiej do tych krajów" (1862), "La decadence de l’Europe" (1867; głośne dzieło, którego czytelnikami byli m.in. Napoleon III i Wiktor Hugo), "Ameryka i Europa. Studium historyczne i finansowe z krytycznym na sprawy społeczne poglądem" (1876), "Rany Europy. Statystyczne fakta etnograficznemi i historycznemi notami objaśnione" (pierwodruk po niemiecku jako "Die Wunden Europa’s", 1875).