Karolina Golemo (red.)
Bartosz Kaczorowski, Małgorzata Stefanowicz
Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany

Przedstawić skomplikowaną materię polsko-włoskich relacji, unikając przy tym powtórzeń, nie jest zadaniem łatwym. Losy Polaków w Italii były już wielokrotnie opisywane przez badaczy różnych dyscyplin naukowych, dziennikarzy, publicystów, działaczy społecznych, przedstawicieli środowisk polonijnych. Pomimo tego, jak wiele już powiedziano i napisano o obecności Polaków we Włoszech, problematyka ta pozostaje ciągle aktualna. Wciąż wyłaniają się nowe perspektywy dla rozważań, ponieważ zmienia się profil polskiej imigracji i okoliczności, w których ona funkcjonuje.
Niewątpliwie, wszystkich Autorów i Autorki, których punkty widzenia prezentujemy w tej monografii, łączy ogromna fascynacja Italią i zaangażowanie w ciągle aktualną problematykę związków polsko-włoskich. Każdy z nich prezentuje nieco inny pogląd na omawiane sprawy, zwraca uwagę na odmienny aspekt relacji Polaków z Włochami. I to stanowi o wyjątkowości tego projektu: harmonijne połączenie wielu punktów widzenia pochodzących z różnych kręgów zawodowych i różnych pokoleń.
(z Wprowadzenia)

Wydawcy:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie
Ośrodek Myśli Politycznej

***
Spis treści:

- Karolina Golemo, Wprowadzenie: Polonia włoska, polska diaspora, imigracja . . . 7

CZĘŚĆ I
Oblicza emigracji: historia, polityka, społeczeństwo

- Joanna Pyłat, Krótki zarys historii emigracji polskiej we Włoszech . . . 15
- Grzegorz Kaczyński, Geneza i obraz polskiej emigracji we Włoszech . . . 41
- Stanisław A. Morawski, Niektóre rzymskie inicjatywy pomocy dla kraju w latach 1957-1989 . . . 71
- Hieronim Fokciński SI, Polski Kościół i jego inicjatywy we Włoszech w XX wieku . . . 83

CZĘŚĆ II
Wokół kultury, tożsamości i edukacji

- Krystyna Jaworska, Emigracyjna działalność na rzecz kultury polskiej na przykładzie Ogniska Polskiego w Turynie . . . 99
- Ewa Prządka, Wybrane inicjatywy wydawnicze na ziemi włoskiej . . . 113
- Anna Dyda, Polska i Genua: w kręgu kontaktów historycznych i kulturowych . . . 129
- Agnieszka Małek, Czy polska szkoła jest (nie)potrzebna? Decyzje, dylematy i wybory polskich imigrantów we Włoszech . . . 149
- Karolina Golemo, Rzymscy Polacy, Polscy Rzymianie, Europejczycy? Dzieci polskich imigrantów w wielokulturowym Wiecznym Mieście . . . 169

CZĘŚĆ III
Polacy w Italii. Konteksty i sylwetki

- Katarzyna Woźniak, Mistrzowie teatru ubogiego we Włoszech. Zarys recepcji twórczości Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego na Półwyspie Apenińskim . . . 197
- Jan Maciejewski, Jerzy Braun. Polskość niezrealizowana . . . 211
- Ewelina Malik, „Za naszą i waszą wolność” – bitwa o Monte Cassino w pamięci społeczeństwa włoskiego . . . 219
- Luigi Bruno, Solidarność. Doświadczenia związków zawodowych w Polsce i we Włoszech . . . 229

- Zamiast zakończenia . . . 249
- Ilustracje . . . 250
- Abstracts in English . . . 256
- Noty o Autorach . . . 261
- Indeks . . . 265

***
s. 372, miękka oprawa

***
Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie

Książka wydana dzięki wsparciu Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”