Artur Wołek (red.)
Szkoły polskiej demokracji. Wybory i polityka

Czy na podstawie preferencji wyborczych Polaków z Galicji, biorących udział w wyborach do Rady Państwa w Wiedniu na początku XX wieku, możemy prognozować wyniki wyborów w III RP? Czy jakość polityki II RP była uzależniona od zmieniających się sposobów przeprowadzania w niej wyborów parlamentarnych? Czy polska wieś rzeczywiście głosuje inaczej niż miasta, zaś Polska Wschodnia inaczej niż Zachodnia? Czy wyniki ogólnopolskich wyborów mają duży wpływ na życie przeciętnej polskiej miejscowości? Szukając odpowiedzi na te między innymi pytania, autorzy tomu analizują wyniki i przebieg wyborów w zaborze austriackim, II RP i III RP. Weryfikują stereotypowe opinie na ich temat i uzupełniają przedstawiany w debacie publicznej – często bardzo niedokładnie – ich obraz. Dostarczają tym samym nowych argumentów do dyskusji o wpływie czynników ciągłości i zerwania kultury politycznej – zwłaszcza tradycji demokratycznej – Polaków w ciągu XX wieku na tak powszechnie krytykowaną współczesną polską politykę.
Seria: Polskie Tradycje Intelektualne

348 stron, miękka oprawa

ISBN 978-83-62628-77-3

Spis treści:

- Artur Wołek, Galicja – przedszkole polskiej demokracji?
- Michał Łuczewski, Jak wybory zmieniły Polaków i sprawiły, że w ogóle nimi się stali
- Krzysztof Kawalec, Wybory parlamentarne a życie polityczne Polski Odrodzonej (1918–1939)
- Rafał Matyja, Między Cieszynem a Przemyślem. Zachowania wyborcze mieszkańców Polski Południowej w Austro-Węgrzech, II i III Rzeczypospolitej
- Jarosław Flis, Galicyjskie odmienności wyborcze
- Tomasz Dudek, Polityka w małym mieście galicyjskim. Tuchów od początku XX w. do lat pięćdziesiątych
- Agata Nijander-Dudzińska, Polityka a nowe narodziny miasta. Kultura polityczna Rzeszowa po 1945 roku

ANEKS
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1907 r.: Ordynacja wyborcza do Rady
Państwa
- Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r.: Ordynacja wyborcza do Sejmu
- Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r.: Ordynacja wyborcza do Senatu
- Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r.: Ordynacja wyborcza do Sejmu
- Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r.: Ordynacja wyborcza do Senatu