Artūrs Bikovs, Ilvija Bruģe, Linas Kojala, Mariita Mattiisen, Andris Sprūds
Wpływy rosyjskie w krajach bałtyckich

Estońscy, litewscy i łotewscy analitycy ukazują wpływy rosyjskie w krajach bałtyckich. To polska edycja raportów opublikowanych w 2017 r. w Brukseli przez New Direction – The Foundation For European Reform.

Tomasz Poręba, Wprowadzenie … 7

Artūrs Bikovs, Ilvija Bruģe, Andris Sprūds, Obecność i wpływy Rosji na Łotwie … 11
Stosunki rosyjsko-łotewskie: tło historyczne i dziedzictwo … 12
Postawy społeczeństwa łotewskiego wobec Rosji … 18
Polityka Rosji wobec rodaków na Łotwie: więzi kulturowe i religijne … 23
Stosunki gospodarcze: trajektorie handlu i inwestycji … 31
Czynnik rosyjski w powiązaniach politycznych i biznesowych … 37
Wnioski … 44

Linas Kojala, Wpływy i obecność Rosji na Litwie … 47
1 Historia stosunków litewsko-rosyjskich … 50
1.1 Okres międzywojenny … 51
1.2 Okupacja sowiecka … 52
1.3 Przywrócenie niepodległości … 54
1.4 Etniczni Rosjanie na Litwie … 56
2. Od historii do współczesności: wpływy Rosji … 58
2.1 Czynniki społeczno-kulturowe, opinia publiczna i dezinformacja … 58
2.2 Gospodarka … 66
2.3 Energetyka … 70
2.4 Polityka … 72
2.5 Obronność … 74
Wnioski … 77

Mariita Mattiisen, Wpływy i obecność Rosji w Estonii … 79
Wstęp … 79
Tło historyczne stosunków rosyjsko-estońskich … 81
Stosunki dyplomatyczne … 85
Stosunki gospodarcze … 86
Postawy wobec Rosji w estońskiej polityce i społeczeństwie … 91
Rosyjskie wpływy: narracje historyczne, kulturowe i religijne … 93
Wpływy gospodarcze … 96
Powiązania z polityką wewnętrzną i biznesem … 98
Mniejszość rosyjskojęzyczna … 101
Polityka Rosji wobec rodaków za granicą … 103
Taktyka hybrydowa … 105
Wpływy w mediach … 106
Wpływy w przestrzeni cybernetycznej …109
Wnioski … 110

O Autorach … 113
Indeks … 115
Nota bibliograficzna … 119