Jacek Kloczkowski (red.)
Stańczycy - konserwatyzm, który przeminął?

Jakie miejsce zajmują stańczycy w polskiej tradycji politycznej? Czy ich idee odcisnęły znaczące piętno na myśleniu politycznym Polaków, a jeśli tak, czy był to wpływ pozytywny? Jakie były słabe strony myśli stańczyków, a co można uznać za ich największe osiągnięcia? Kiedy i po co sięgano po dorobek stańczyków w II RP, Polsce „ludowej” i III RP? Co z ich dziedzictwa warto przypominać – jako inspirację bądź przestrogę?Warto odpowiadać na te pytania 150 lat po ukazaniu się pierwszego numeru „Przeglądu Polskiego”. Analiza dorobku stańczyków to bowiem ważny wątek dyskusji o tym, jakimi drogami zmierzali Polacy do odzyskania niepodległości w 1918 roku i jakie spory wówczas toczyli. Dyskusji, bez której obchody stulecia tego wielkiego wydarzenia byłyby jedynie sztampowymi uroczystościami, bez trwałego i pozytywnego wpływu na obecną debatę publiczną i życie intelektualne.

Spis treści

Jacek Kloczkowski, Stańczycy – konserwatyzm, który przeminął? . . . 7
Krzysztof Karol Daszyk, „Szkoła patriotyzmu politycznego”. Stańczycy w autocharakterystyce . . . 15
Dariusz Grzybek, Czy można być konserwatystą w zacofanym kraju? Wyobraźnia społeczna krakowskich konserwatystów . . . 45
Piotr Koryś, Polityka nowoczesności w Galicji. Stańczycy wobec modernizacji . . . 65
Maciej Zakrzewski, Konserwatyzm ofensywny. O „Buncie Młodych” („Polityce”) i krakowskich stańczykach . . . 79
Bogdan Szlachta, Wspominać stańczyków? . . . 107
Rafał Matyja, Stańczycy bez spadkobierców . . . . 123
Indeks osób . . . 140
Autorzy tomu . . . 144

152 strony, miękka oprawa

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.