Wojciech Gagatek (red.)
Katarzyna Walecka
Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira

Peter Mair (1951-2011) – irlandzki politolog, autor wpływowych koncepcji dotyczących systemów partyjnych i reprezentacji politycznej, ukazujący w swych pracach m.in. proces zmiany funkcjonowania demokracji w Europie.

„Dwoma nadrzędnymi tematami w badaniach i artykułach Petera były: po pierwsze, zmiana systemu partyjnego […], a – po drugie – z czasem w coraz większym stopniu to, co zidentyfikował jako cechę towarzyszącą współczesnej demokracji, czyli jej „wydrążenie”, wynikające z wzajemnego oddalania się od siebie partii i obywateli. […] Poza zwyczajnym pragnieniem zrozumienia mechanizmów działania polityki, Peterem kierowała głęboka troska o przyszłość demokracji w Europie. Dla niego demokracja we współczesnym świecie oznaczała rządy partii (party government). Tak więc przesunięcie kompetencji decyzyjnych do agencji, takich jak banki centralne, które są odizolowane od kontroli partyjnej; rosnące uzależnienie partii politycznych od państwa (i co za tym idzie rosnąca niezależność partii politycznych od swoich członków), jego środków finansowych oraz innych zasobów; stała erozja członkostwa partyjnego; uprzywilejowywanie koncepcji „dobrych rządów” (good governance) nad „rządem partyjnym” (party government) – wszystkie trendy, które widzieliśmy w projekcie organizacji partyjnych, ale które stały się jeszcze bardziej widoczne w następnych dwóch dekadach, były dla niego szczególnie niepokojące”.
Richard S. Katz, Peter Mair: osobisty wyraz uznania

„(...) propozycja złożona polskiemu czytelnikowi jest nie tylko wartościowa, ale i dla twórczości P. Maira reprezentatywna. Odnajdujemy w niej rozważania o zmianie partii jako organizacji, o kartelizacji systemów partyjnych, o „wydrążaniu” demokracji, o zmianach w istocie rządzenia, o parametrach systemu partyjnego funkcjonującego na różnych arenach i poziomach oraz o metodach pomiaru instytucjonalizacji systemów partyjnych (na przykładzie Europy Środkowej i Wschodniej). Lektura zamieszczonych w zbiorze tekstów potwierdza wnikliwość P. Maira jako obserwatora dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości politycznej oraz umiejętność krytycznej analizy wypracowanych wcześniej teorii oraz udoskonalania instrumentarium jej poznawania (...). Inicjatywę wydania tekstów P. Maira uważam za cenną i w pełni uzasadnioną, ich dobór – za reprezentatywny, a komentarze polskich autorów – za kompetentne i erudycyjne”.
Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Antoszewskiego

„Inicjatywa przetłumaczenia tekstów Maira i wydania ich w formie wyboru jest niezwykle cenna i należy podkreślić trafność tego pomysłu (…) Książka będzie cenną pozycją na polskim rynku wydawniczym. Fachowość i kompetencja w jej przygotowaniu nie nasuwają żadnych wątpliwości, całość jest przetłumaczona i zredagowana na najwyższym poziomie”.
Z recenzji prof. dr hab. Katarzyny Sobolewskiej-Myślik

***
Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE

Richard S. Katz, Peter Mair: osobisty wyraz uznania . . . 7
Wojciech Gagatek, Katarzyna Walecka, Wprowadzenie . . . 15

CZĘŚĆ I

Wojciech Gagatek, Rozwój modelu partii kartelowej i jego recepcja . . . 23
Katarzyna Walecka, Demokracja bez demosu czy rządy bez uprawnień? Rzecz o wydrążonej demokracji . . . 69

CZĘŚĆ II

Peter Mair, Problem zmiany systemu partyjnego . . . 103
Luciano Bardi, Peter Mair, Parametry systemów partyjnych . . . 147
Fernando Casal Bértoa, Peter Mair, Po dwudziestu latach. Jak zinstytucjonalizowane są postkomunistyczne systemy partyjne? . . . 177
Richard S. Katz, Peter Mair, Ewolucja organizacji partyjnych w Europie. Trzy twarze organizacji partii . . . 213
Richard S. Katz, Peter Mair, Zmieniające się modele partii politycznych i demokracji partyjnej. Powstanie partii kartelowej . . . 249
Richard S. Katz, Peter Mair, Partia kartelowa: nowe spojrzenie . . . 285
Peter Mair, Rządzenie pustką? O wydrążaniu zachodniej demokracji . . . 323
Peter Mair, Rząd reprezentatywny versus rząd odpowiedzialny . . . 357

Bibliografia . . . 381
Indeks . . . 411

***
Seria: Studia i analizy
Miękka oprawa, 448 stron, format 125x195 mm
ISBN 978-83-64753-84-8