Artur Wołek (red.)
W cieniu statusu. Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji publicznej z 1998 r.

Zmiany administracyjne dokonywane po wojnie, w ramach obecnych granic Polski, zachodziły w odstępach dwudziestoparoletnich: układ województw wprowadzony w roku 1950 został zmieniony w 1975, a ten z kolei – w 1998. Niniejsza analiza powstała w dziewiętnastym roku obowiązywania nowego układu administracyjnego. Nie jest jednak naszą intencją wzywanie do radykalnej zmiany rozwiązań z końca XX w., do narysowania nowej mapy administracyjnej, likwidacji któregoś z poziomów zarządzania publicznego. Zdajemy sobie wszakże sprawę z tego, że korekta wprowadzonych wówczas rozwiązań jest niezbędna. Co więcej – zachęceni opinią jednego z naszych rozmówców – poszukiwaliśmy rozwiązań elastycznych, takich, które pozwolą na szybkie dostosowywanie struktur administracyjnych i sektora publicznego do nowych wyzwań i zmieniających się okoliczności, a zarazem nie będą powodowały bałaganu kompetencyjnego, blokowały decyzji, niosły ze sobą kosztów takich, jak poprzednie zmiany mapy politycznej kraju.

Nie musimy – jak w roku 1990 w gminach i miastach, a osiem lat później w powiatach i regionach – uczyć się, popełniając błędy. Części z nich możemy uniknąć, korzystając z pamięci gromadzonej przez lata. Polityka oparta na doświadczeniu to dla każdego państwa szansa na redukowanie ryzyka, wprowadzanie innowacji, które nie są tylko kopiowaniem cudzych rozwiązań, prowadzenie dyskusji o dylematach ustrojowych i rozwojowych na wyższym, niż przed dwudziestoma laty, poziomie.

Spis treści

Artur Wołek
Pomysł na miasto w cieniu statusu. Wprowadzenie

I

Mateusz Bartoszewicz, Marcin Chruściel, Bartłomiej Matura, Rafał Matyja, Dariusz Mącarz, Marcin Pluta, Artur Wołek
Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji publicznej z 1998 r. Próba bilansu

II

- Rafał Matyja
Perswazja i opór. Spory i rozstrzygnięcia statusu administracyjnego miast
- Dariusz Mącarz
Wrocław jako metropolia. Ponadregionalne znaczenie stolicy Dolnego Śląska
- Marcin Chruściel
Reforma generująca konflikty? Przypadek Wałbrzycha po 1998 r.
- Mateusz Bartoszewicz
Media lokalne w Opolu i Wałbrzychu – perspektywa porównawcza poziomu konkurencyjności w latach 1998-2015

***

Miękka oprawa, 320 stron, ISBN 978-83-64753-96-1