Obiektywna podstawa prawa

Wybór pism czołowych filozofów prawa Polski międzywojennej, Ignacego Czumy, Czesława Martyniaka i Antoniego Szymańskiego. Analiza podstaw ustrojowych państwa i źródeł prawa, w polemice z pozytywizmem prawniczym, m.in. z koncepcją Hansa Kelsena. Autorem wyboru jest prof. Bogdan Szlachta.