Wsparcie dla serii klasyków
Data dodania: 2015-10-01

Prosimy o wsparcie w naszym zdaniem wartościowym i potrzebnym intelektualnym dziele. Chodzi o serię Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej. Od 15 lat wydajemy w niej ważne książki dla kultury narodowej, inspirujące także dla współczesnych dyskusji. Ukazały się w niej dzieła Górnickiego, Klaczki, Tarnowskiego, Balickiego, Heydla, Skarbka, Estreichera, Łosia, Dzieduszyckiego, Konopczyńskiego, Rzewuskiego, Abramowskiego, Miłkowskiego, Popławskiego, Surowieckiego i wielu innych znakomitych i ważnych myślicieli. Nie jest to działalność przynosząca zyski. Wiele z tomów nawet mimo dotacji, które udaje się na nie uzyskiwać, jest deficytowych. To powoduje, że nie jest nam łatwo wydawać kolejne. Mimo przeszkód nie rezygnujemy - w tej chwili szykujemy do druku 20 kolejnych książek w BKPMP, które mają ukazać się w 2015 i 2016 roku. Bez Państwa pomocy będzie nam jednak niezwykle trudno sprawić, żeby ich opublikowanie nie zachwiało finansami OMP i zatem żeby udało nam się zrealizować wszystkie plany. Dlatego prosimy o rozważenie wsparcia nas, czy to darowizną na rzecz popularyzacji polskiego dziedzictwa, czy to przystąpieniem do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP, czy to zakupem już wydanych pozycji serii (albo innych naszych książek – a jest ich już blisko 250 – od 1992 r.).

Ktoś może zapytać, po co tę serię wydajemy, skoro nie ma z tego splendoru (przecież media ją ignorują jako zbyt niszową, by się nad nią w ogóle pochylić, a czego nie ma w mediach...), a finansowo rzecz oględnie mówiąc nie jest kokosowym interesem. Otóż robimy to z głębokim przekonaniem, że bez poznania i zrozumienia własnego dziedzictwa politycznego i kulturowego, nie tylko jesteśmy ubożsi o wiedzę, którą wypada nam posiadać jako świadomym własnej tożsamości i historii Polakom, ale również gorzej radzimy sobie z rozwiązywaniem bieżących problemów i zwłaszcza ze strategicznym myśleniem w perspektywie dłuższej niż zakreślanej przez różne obecne medialne sensacje – perspektywie, jakiej poważnie myślący o swej przyszłości naród nie może lekceważyć. Chodzi po prostu o porządną szkołę politycznego  myślenia, o ciągłe przypominanie, że polityka to nie tylko – do czego często ją się dziś sprowadza – PR i marketing podporządkowane słupkom poparcia w sondażach, czy partykularnym interesom różnych środowisk czy poszczególnych polityków. To także inspiracja dla obecnych ideowych sporów, sięganie do źródeł dyskusji, które nas wciąż emocjonują, a które za często spłycamy i postrzegamy jedynie w doraźnej perspektywie tego, co tu i teraz.

Jest też inny argument – może nieskromny, a nawet buńczuczny. Jeśli nie my tych klasyków – zwłaszcza zapomnianych, przez to nierynkowych, a przecież niegdyś bardzo ważnych i wciąż interesujących – będziemy wydawać, to kto? Nie negujemy zasług innych wydawców w przypominaniu dzieł ważnych dla polskiego dziedzictwa, ale Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej (www.facebook.com/bibliotekaklasyki / http://omp.org.pl/ksiazki.php?idKsiazkiSerieSpis=8) największym i najkonsekwentniej realizowanym tego typu przedsięwzięciem jeśli chodzi o szeroko rozumianą sferę polityki polskiej. Przedsięwzięciem podjętym nie przez wielką i bogatą instytucję publiczną, a przez skromne, choć wytrwałe w tym co robi stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które w dziele popularyzacji polskiego dziedzictwa intelektualnego prosi Państwa teraz o wsparcie.

Księgarnia: http://omp.org.pl/ksiegarnia.php

- Darowizny:
Ośrodek Myśli Politycznej

ul. Basztowa 3

31-134 Kraków

konto: 41 1240 4533 1111 0000 5430 8251

Z dopiskiem: darowizna na cele statutowe