Wykład prof. Johna M. Czarnetzky'ego (18 X 2019)
Data dodania: 2019-10-14

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
Ośrodek Myśli Politycznej
Instytut Myśli Józefa Tischnera

zapraszają na wykład
prof. Johna M. Czarnetzky'ego

The International Criminal Court through the lens of Catholic Social Doctrine


Zapraszamy serdecznie!
Piątek, 18 października, godz. 16:00
Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera ul. Sławkowska 14.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021

....

Prof. John M. Czarnetzky
▪ ur. 15 września 1960 (58 lat)
▪ profesor Uniwersytetu w Missisipi,
▪ doradca prawny Misji Stolicy Apostolskiej przy ONZ, członek Komitetu Doradczego Missisipi przy amerykańskiej Komisji Praw Obywatelskich, doradca Business Law Institute,
▪ autor szeregu publikacji dotyczących katolickiej doktryny społecznej w prawie gospodarczym, w tym również upadłościowym,
▪ wykładowca wyspecjalizowany m.in. w prawie upadłości, reorganizacji przedsiębiorstw, transakcji zabezpieczonych, postępowania cywilnego, stowarzyszeń biznesowych oraz handlu międzynarodowego,
▪ zajmuje się głównie prawem gospodarczym i upadłościowym. Wspólnie z prof. R. Rychlakiem napisał szereg artykułów dot. Prawa karnego międzynarodowego (działania międzynarodowych trybunałów karnych).

„W ciągu ostatniego stulecia Kościół katolicki wypracował silną filozoficzną i teologiczną teorię instytucji społecznych, w tym instytucji gospodarczych. Kościół zajął się w szczególności wieloma kwestiami dotyczącymi współczesnych korporacji, szczególnie w obszarach o szczególnym znaczeniu, takich jak sprawiedliwe wynagrodzenie dla pracowników, odpowiednie warunki pracy, odpowiedzialność społeczna biznesu itp. (...) W tym artykule zaproponowano teorię, która wypełni pewną lukę – mianowicie teorię instytucji korporacji, która jest zgodna z katolicką nauką społeczną i nowoczesnym prawem korporacyjnym”.