Polecamy z konserwatywnego kanonu
Data dodania: 2020-04-20

Polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej

Kanon myśli konserwatywnej

Joseph de Maistre
O rewolucji, suwerenności i konstytucji politycznej
Wybór pism słynnego mistrza myśli konserwatywnej, jednego z najbardziej kontrowersyjnych i inspirujących myślicieli przełomu XVIII i XIX wieku. W tomie znajdują się jego klasyczne dzieła o suwerenności, konstytucjach politycznych i stanie Francji w dobie rewolucji (Essai sur le principe générateur des constitutions politiques, Considérations sur la France i Étude sur la souveraineté). To ponadczasowe traktaty o konsekwencjach wprowadzania w życie błędnych i fałszywych zasad ideowych.

„Ktoś bardzo słusznie zauważył, że rewolucja francuska w większym stopniu stoi na czele ludzi, niż ludzie stoją na jej czele. Uwaga ta znajduje jak najbardziej uzasadnienie i chociaż sprawdza się ona w mniejszym lub większym stopniu przy wszystkich rewolucjach, jednak nigdy nie była tak trafna, jak w tej epoce.
Nawet ci łajdacy, którzy zdają się stać na czele rewolucji, służą w niej tylko jako zwykłe narzędzia. W chwili, gdy zamierzają nad nią zapanować, przegrywają sromotnie. Ci, którzy ustanowili republikę, zrobili to, choć tego nie chcieli i nie wiedzieli, co robią. Porwał ich bieg wydarzeń. Wcześniej taki projekt by się nie powiódł”.

„Tak oto właśnie dwa rodzaje argumentacji przeplatają się i są wyraźnie widoczne dla najmniej przenikliwych oczu. Z jednej strony religijny pierwiastek kieruje wszystkimi politycznymi tworami, z drugiej strony wszystko niknie, gdy on się cofa.
Europa jest odpowiedzialna, bo zamknęła oczy na te ważne prawdy; dlatego, że jest za to odpowiedzialna, cierpi. Wciąż jednak razi ją światło, nie poznaje ręki, która zadaje jej cios. Naprawdę niewiele osób w tym nastawionym materialistycznie pokoleniu jest w stanie poznać datę, naturę, ogrom niektórych zbrodni popełnionych przez jednostki, przez narody, przez najwyższe władze; jeszcze trudniej przyjdzie im zrozumieć rodzaj pokuty, której zbrodnie te wymagają oraz godny uwielbienia cud, który zmusza zło, by własnymi rękoma oczyściło miejsce wymierzone wzrokiem przez Wiecznego Architekta pod Jego cudowne konstrukcje. Ludzie w tym stuleciu dokonali już wyboru. Poprzysięgli sobie, że będą zawsze patrzeć w ziemię”.


Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=392, cena wraz z przesyłką 44 zł.

***


Irving Babbitt
Demokracja i przywództwo
Irving Babbitt (1865-1933), wykładowca Uniwersytetu Harvarda, twórca – wraz z Paulem Elmerem More’em – ruchu zwanego „nowym humanizmem", był jednym z najciekawszych amerykańskich myślicieli XX wieku. Jego najsłynniejsza książka Demokracja i przywództwo zajmuje istotne miejsce w kanonie myśli konserwatywnej. To imponująca rozmachem, inspirująca opowieść o głównych prądach politycznych Zachodu – ich źródłach, ewolucji oraz związkach z religią, kulturą i filozofią. Babbitt zestawia je również z tradycjami Wschodu. Ukazane przez niego niebezpieczne tendencje nowożytnej polityki, w tym demokratycznej, w wielu aspektach wciąż są aktualne, a nawet się nasiliły. Jego analiza wyposaża czytelników w instrumenty intelektualne przydatne do tego, aby te procesy zrozumieć i stawić im czoła.

„Ja, ogólnie mówiąc, skłaniam się ku stanowisku, iż żyjemy w świecie, który pod pewnymi istotnymi względami zbłądził w odniesieniu do pierwszych zasad; co byłoby jedynie innym sposobem powiedzenia, że żyjemy w świecie, który został zdradzony przez swoich przywódców. Od pojawienia się przywódców, którzy odzyskaliby – w jakiejś formie – prawdy życia wewnętrznego i odrzucili błędy naturalizmu, może zależeć przetrwanie zachodniej cywilizacji”.

„Przywódcy z przeszłości najczęściej okazywali się źli, gwałcąc zasady, jakie wyznawali, tymczasem kiedy Robespierre czy Lenin biorą się za stosowanie swoich zasad, to wówczas człowiek zainteresowany przetrwaniem cywilizacji ma powód, aby zadrżeć”.

„[…] trend ku „sprawiedliwości społecznej” prowadzi do tego, że \każdy będzie zajmował się sprawami kogoś innego. Zamieniliśmy bowiem sumienie, odczuwane jako cichy głos i stanowiące podstawę prawdziwej sprawiedliwości, na sumienie społeczne przemawiające przez megafon. […] Obecnie, jak ktoś stwierdził, żyjemy w wieku wtrącania się w nieswoje sprawy. Ponieważ wtrącanie to stanowi jedynie efekt trwającego zamieszania wokół ujęcia definicji sprawiedliwości, cynik mógłby sugerować, że jeszcze poprawniejszą definicją naszych czasów byłoby określenie ich mianem wieku poplątania”.

***
„Demokracja i przywództwo jest chyba najwnikliwszym politycznym dziełem, jakie kiedykolwiek stworzył Amerykanin”.
Russell Kirk, Konserwatywny umysł

„Lewicowi autorzy zaatakowali Irvinga Babbitta dość zadziwiającymi inwektywami, zważywszy, że kierowali je pod adresem oddanego kontemplacji profesora literatury porównawczej z Harvardu, zupełnie jak gdyby widzieli w nim swego najgroźniejszego przeciwnika”.
Russell Kirk, Konserwatywny umysł


Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=399, cena wraz z przesyłką 39 zł.

***

Edgar Julius Jung
Władztwo miernot. Jego rozpad i zastąpienie przez Nowe Imperium
Słynne dzieło czołowego niemieckiego myśliciela konserwatywnego okresu Republiki Weimarskiej, intelektualnego przywódcy opozycji na początku rządów Hitlera, zamordowanego w czasie nocy długich noży.

„Jeśli zatem ta książka surowo ocenia sytuację społeczną, kulturalną i polityczną Niemiec cesarskich, to dzieje się to nie w przekonaniu, że czasy, które po niej nastały, stworzyły jakoby lepszą sytuację, respektując nowsze i wyższe zasady. Książka raczej wyraża przekonanie (w zgodzie z tymi, których łączy ten sam ból i ta sama nadzieja), że upadek niemieckości – a tym samym Zachodu – rozpatrywać należy jako systematycznie opadającą krzywą. Jego punkt początkowy zbiega się z przełomem XIV i XV wieku, jednak od rewolucji ulega przyspieszeniu w postępie geometrycznym, gdyż usunięto wszelkie przeszkody. Niniejsze karty nie są ani monarchistyczne, ani republikańskie w sensie historii partyjnej; stanowią krytykę niemieckich niedociągnięć, wykonując pracę na rzecz nowego niemieckiego rozwoju”.

„Ci, co dziś sprawują rządy dusz, przyjemności życia podnoszą do rangi kultu; zabijają tym samym prawdziwą radość życia. – Jako najwyższą cnotę sławią tolerancję, po czym topią tego, co ma odmienne zdanie w morzu nienawiści”.

„…jedną z najgłębszych sprzeczności życia niemieckiego jest to, że ludzie, mądrzy jako jednostki, wykształceni i obdarzeni instynktem, niedający się zbyć banałami, stają się dziećmi, gdy odurzający dym światopoglądu partyjniackiego zaczyna słać się swoimi ławami”.

"Książka Junga jest traktatem filozoficznym o cechach naszej nowoczesności, a przede wszystkim o jej negatywnych aspektach, takich jak: umasowienie, spłaszczenie roszczeń intelektualnych, upadek uniwersytetu i szkolnictwa, zanik wiary w trwałe wartości, zanik solidaryzmu europejskiego, dominacja wartościowań liberalnych opartych na umowie". (prof. Wojciech Kunicki)

"Władztwo miernot jest najważniejszym dziełem Edgara Juliusa Junga. Praca ta wymierzona była w porządek Republiki Weimarskiej, jednak w 1933 r. Jung uznał, że również narodowi socjaliści wpisują się w szerokie pojęcie miernot. W swej książce przywoływał pojęcie rewolucji utrzymania, czyli rewolucji, która służyłaby konserwatywnym wartościom. Postulowane przemiany miały mieć charakter antyliberalny, antydemokratyczny, ale oparty na wartościach chrześcijańskich i organicznej strukturze społecznej. Dziedzictwo rewolucji francuskiej i rewolucji komunistycznej – zdaniem autora – było nie tyle wyrazem dążeń wyzwolicielskich, co postulatem panowania mechanicznej tyranii większości i pieniądza, prowadzącej do rządów „sprytniejszych” – tytułowych miernot. Jung wskazywał na konieczność uformowania nowej elity, złożonej z ludzi wolnych, ugruntowanych przez tradycję chrześcijańskich Niemiec i Europy. Wydanie traktatu Junga jest pożądane przynajmniej z kilku względów. Po pierwsze uzupełnia polski ogląd konserwatywnej rewolucji w Niemczech o element najbardziej zakorzeniony w obszarze etyki chrześcijańskiej (bliźniaczym zjawiskiem na gruncie polskim było pismo „Bunt Młodych” Jerzego Giedroycia); po drugie przełamuje uproszczony obraz niemieckiej prawicy konserwatywnej jako ugodowej wobec Hitlera [...]; po trzecie wprowadza w niezwykle skomplikowany i interesujący obszar intelektualnego doświadczenia Republiki Weimarskiej; doświadczenia bez wątpienia będącego jednym z kluczowych elementów tradycji myśli europejskiej". (dr Maciej Zakrzewski)

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=391, cena wraz z przesyłką 44 zł.


***
Polecamy również pakiety z konserwatywną klasyką - tomy pism Burke'a, de Bonalda, Chateaubrianda, Donoso Cortésa i Coleridge'a.

I.
Bonald - Burke - Kirk
http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=40

99 zł

Louis Gabriel Ambroise de Bonald - O władzy najwyższej
Edmund Burke - Odwołanie od nowych do starych wigów
Russell Kirk - Konserwatywny umysł. Od Burke'a do Eliota

II.
Bonald - Chateaubriand - Coleridge
http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=408

99 zł

Louis Gabriel Ambroise de Bonald - O władzy najwyższej
François-René de Chateaubriand - O rewolucji, wolności i władzy
Samuel Taylor Coleridge - O konstytucji Kościoła i państwa. Wybór pism

III.
Bonald - Coleridge - Donoso Cortés
http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=410

99 zł

Louis Gabriel Ambroise de Bonald - O władzy najwyższej
Samuel Taylor Coleridge - O konstytucji Kościoła i państwa. Wybór pism
Juan Donoso Cortés - O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie

IV.
Konserwatysta 2019
http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=411

225 zł

Louis Gabriel Ambroise de Bonald - O władzy najwyższej
Edmund Burke - O duchu i naturze rewolucji
Edmund Burke - Odwołanie od nowych do starych wigów
François-René de Chateaubriand - O rewolucji, wolności i władzy
Samuel Taylor Coleridge - O konstytucji Kościoła i państwa. Wybór pism
Juan Donoso Cortés - O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie
Russell Kirk - Konserwatywny umysł. Od Burke'a do Eliota

Ceny obejmują VAT i przesyłkę (za pobraniem, Poczta Polska). Możliwa jest wysyłka kurierem po uprzednim ustaleniu (biuro@omp.org.pl) i przedpłacie na konto OMP.