Debata: Parallel Polis: Václav Benda as a thinker for 21st century?
Data dodania: 2020-12-10

Parallel Polis: Václav Benda as a thinker for 21st century?

[poniedziałek, 14 grudnia, 18.00]

Wystąpią:

- F. Flagg Taylor IV (profesor Skidmore College, redaktor amerykańskiego wydania pism V. Bendy)

- Alexandr Vondra (czeski polityk, europoseł, były minister spraw zagranicznych i wicepremier Republiki Czeskiej)

 

Prowadzenie:

- Maciej Ruczaj (dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze)

 

Transmisja: www.facebook.com/RODMcracow, Dyskusja toczyć się będzie w języku angielskim.

 

Václav Benda (1946-1999) był wiodącą postacią antykomunistycznej opozycji w Czechosłowacji, czołowym przedstawicielem jej chrześcijańskiego nurtu, rzecznikiem Karty 77, więźniem politycznym, po zmianach ustrojowych parlamentarzystą, szefem Urzędu Dokumentacji i Ścigania Zbrodni Komunizmu. Jego koncepcja 'paralelnej polis' – rozwijająca refleksję o granicach wolności w realiach państwa totalitarnego – wciąż może inspirować dyskusje o wolności, także w odniesieniu do realiów świata zachodniego, z jego negatywnymi trendami związanymi z polityczną poprawnością i spychaniem na margines życia publicznego i akademickiego środowisk konserwatywnych. Z tego powodu po wydaniu w 2017 roku w Stanach Zjednoczonych tomu esejów Václava Bendy jego rozważania wzbudziły duże zainteresowanie amerykańskich konserwatystów. W 2021 roku nakładem Ośrodka Myśli Politycznej ukaże się polska edycja jego pism.

 

Spotkanie stanowi część projektu Dziedzictwo myśli politycznej czeskiej i polskiej opozycji z perspektywy współczesnych kryzysów – zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko-Czeskie 2020. Wystąpienia dyskutantów wyrażają jedynie ich poglądy i nie mogą być utożsamione z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.