Konferencja o relacjach polsko-niemieckich
Data dodania: 2021-06-09

Zapraszamy na konferencję:

Relacje polsko-niemieckie (1991-2021)

Transmisja w środę, 16 czerwca o godzinie 16:00, na stronie www.facebook.com/RODMcracow.

 

Sesja I (16:00-18:00)

Historia w polityce

dr Krzysztof Rak (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej)

dr hab. Arkadiusz Stempin, prof. WSE (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera)

prof. Stanisław Żerko (Instytut Zachodni)

 

Sesja II (18:00-20:00)

Bilans relacji

prof. Marek Cichocki (Collegium Civitas)

prof. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii PAN)

 

Spotkanie poprowadzi konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Jakub Krupa.

Zapraszamy serdecznie!

Podczas transmisji będzie możliwość zadawania pytań.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP