Tomy z serii Polskie Studia nad Totalitaryzmem
Data dodania: 2021-06-09
Roman Dmowski
Wobec rodzących się totalitaryzmów
Tom z tekstami czołowego ideologa polskiej myśli narodowo-demokratycznej, ukazujący jego refleksję o hitleryzmie, faszyzmie, komunizmie i tendencjach autorytarnych w Polsce po zamachu majowym.

Spis treści

Olgierd Grott, Wstęp . . . VII

Sny a rzeczywistość . . . 1
Wschód i Zachód w Polsce . . . 7
Faszyzm . . . 21
Nacjonalizm i faszyzm . . . 45
Po przewrocie . . . 69
Deklaracja ideowa Obozu Wielkiej Polski . . . 87
Potrzeba organizacji . . . 91
Zagadnienie rządu . . . 97
Kościół, naród i państwo . . . 123
Nowy sejm i polityka wewnętrzna . . . 147
Niemcy a Polska . . . 65
Świat powojenny i Polska (fragmenty) . . . 191
Amerykanizm . . . 209
Hitleryzm jako ruch narodowy . . . 219
Polityka międzynarodowa w dobie obecnej . . . 237
Żydzi w dwudziestym wieku . . . 241
Oblicze dwudziestego wieku . . . 253
Przewrót światowy i ewolucja polityczna Polski . . . 277
Konstytucja, sejm a życie . . . 309
Militaryzacja polityki . . . 313

Nota bibliograficzna . . . 328
Indeks . . . 332

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Stron 368, twarda oprawa
ISBN 978-83-66112-19-3

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=442
cena wraz z VAT i przesyłką 47 zł

***
Marek Sobolewski
Faszyzm i komunizm
Tom zawierający analizy faszyzmu i komunizmu autorstwa związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim historyka doktryn politycznych i prawnych, prawnika i konstytucjonalisty (żyjącego w latach 1925-1983), wśród nich wydaną w 1983 r. w drugim obiegu głośną pracę O granicach reformowalności systemu komunistycznego, zawierającą analizę wydarzeń 1981 r., studia relacji władza-społeczeństwo w systemie komunistycznym, genezy i skutków komunistycznego antydemokratyzmu oraz związku ideologii z polityką, a także porównanie komunizmu i faszyzmu.

Spis treści:

Anna Citkowska-Kimla, Między autonomią własnych poglądów a koniecznością wyborów politycznych. Marek Sobolewski wobec totalitaryzmów . . . . . . . . . . . . . . VII

FASZYZM
Partie faszystowskie . . . 3
Funkcje partii politycznych w systemach niedemokratycznych . . . 5
Regulacja prawna w systemie faszystowskim . . . 11
Spór o definicję faszyzmu. Sanacja a faszyzm . . . 15
Forma antydemokratyczna . . . 21
Państwo totalitarne . . . 25

KOMUNIZM
O granicach reformowalności systemu komunistycznego . . . 29

Nota bibliograficzna . . . 102
Indeks . . . 103


Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Twarda oprawa, 160 stron
ISBN 978-83-66112-18-6
http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=440
Cena wraz z VAT i przesyłką 35 zł

Polecamy pakiet PSnT, obejmujący tomy:
- Ignacy Czuma, O bolszewizmie i nazizmie, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=441
- Roman Dmowski, Wobec rodzących się totalitaryzmów
- Marek Sobolewski, Faszyzm i komunizm
- Jan Urban, Socjalizm jako religia, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=433
w promocyjnej cenie 140 zł (oszczędność 36 zł) wraz z przesyłką i VAT - realizacja zamówień po 20 czerwca (zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php, istnieje możliwość zapłaty przelewem lub przy odbiorze).