Czas wielkich iluzji. O Europie i Polsce po Wielkiej Wojnie (23.11.2021)
Data dodania: 2021-11-22

Dyskusja z udziałem prof. Wojciecha Kunickiego, red. Filipa Memchesa i dr. Macieja Zakrzewskiego

Transmisja we wtorek, 23 listopada, od 18.00 na profilu: www.facebook.com/RODMcracow.


Wybrane zagadnienia::
1) Traktat wersalski – źródło czy tylko czynnik wzmacniający kryzysu międzywojennego? Jaka była jego recepcja w Polsce na tle np. Niemiec czy Francji? Czy w porę dostrzeżono, jak niestabilną konstrukcję ustanowił w Europie (nie tylko z uwagi na nasze granice)? Jak odczytywano ‘polityczne konsekwencje pokoju’ i jakie z tego wyprowadzano wnioski ideowe i praktyczne? 
2) Poczucie powojennej krzywdy i tryumfu (zatem także zemsta dokonana w przypadku zwycięzców i pragnienie zemsty u pokonanych) jako czynniki sprawcze w polityce i jako czynniki sprawcze w kulturze. 
3) Kryzys parlamentaryzmu – przypadki niemiecki, francuski, polski – czy coś je łączyło, na ile można ten kryzys łączyć z kulturą polityczną narodu, na ile zaś z mechanizmem demokracji parlamentarnej? A jeśli jednak decydujące o kryzysie były mechanizmy, to czy w kulturach politycznych poszczególnych narodów tkwiły jakieś zawory bezpieczeństwa, za sprawą których udawało się ograniczać złe skutki tychże mechanizmów? 
4) „Nowy konserwatyzm” i „nowy nacjonalizm”? Na ile powojenny kryzys i chęć przejęcia władzy spychały te nurty na pozycje, które wcześniej odrzucały (zwłaszcza konserwatyzm)? 
5) Czy polska prawica (konserwatyści, endecy, różne inne środowiska pomiędzy nimi) była w okresie międzywojennym oryginalna na polu ideowym, czy też cierpiała na chorobę naśladownictwa obcych wzorców (czyich)? Jeśli zaś była oryginalna, czy to jej pomagało politycznie, czy też szkodziło?

Dyskusja odbywa się w ramach cyklu "Warto zacząć od tradycji". Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i IgnacegoJana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Zapraszamy.