I kto tu był realistą? Przypadek polski (23.11.2021)
Data dodania: 2021-11-23

 

Dyskusja z udziałem dr Pawła Libery i dr Macieja Zakrzewskiego, prowadzona przez Adriana Kędzierskiego i Jakuba Krupę.

Transmisja w środę, 24 listopada, od 18.00 na profilu: www.facebook.com/RODMcracow

- Polityka polska w czasie I wojny światowej: tryumf realizmu politycznego czy studium szczęśliwego zrządzenia losu? Jeśli to pierwsze, czy obie wiodące opcje polityczne (na Ententę i na państwa centralne) w równym stopniu mogą się pod tym tryumfem podpisać?
- Prometeizm w polityce i myśli politycznej II RP a realizm polityczny
- Spór o politykę Becka sporem o realizm polityczny?
- Polski realizm polityczny a realizm polityczny w innych tradycjach politycznych okresu międzywojennego: czy polska tradycja polityczna faktycznie wypada źle na tle tradycji innych krajów (np. niemieckiej, czeskiej, francuskiej, brytyjskiej)? Czy za realistów uchodzą po prostu zwycięzcy?
- Co bądź kto, patrząc z perspektywy polskiej historii, jest w zasadzie ‘podmiotem’ realizmu? Państwo? Naród? Opcja ideowa? Myśliciel trafnie analizujący dane warunki polityczne?
- Co jest miarą jakości realizmu politycznego: Właściwa ocena uwarunkowań politycznych? Zaproponowanie polityki adekwatnej do okoliczności? Zrealizowanie z powodzeniem założonego planu polityki? Jak to ‘zmierzyć’? W jakiej perspektywie czasowej można mierzyć politykę miarą realizmu politycznego? Czy realistą może być myśliciel polityczny nieprowadzący praktycznej polityki? Czy tylko polityk realnie polityką się zajmujący?

Dyskusja odbywa się w ramach cyklu "Warto zacząć od tradycji". Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Zapraszamy.