Dyskusja o stosunkach polsko-brytyjskich (14.12.2021)
Data dodania: 2021-12-13

GREAT BRITAIN & POLAND. POLITICS, IDEAS, STEREOTYPES, AND LESSONS FROM HISTORY

14 grudnia 2021, godzina 19.00, transmisja na: www.facebook.com/RODMcracow

Język obrad: angielski

Występują:
- prof. Richard Butterwick-Pawlikowski
- prof. Aleks Szczerbiak
- prof. Bogdan Szlachta
- prof. Artur Wołek

Prowadzenie:
- dr Rafał Olszowski

Zagadnienia:

- czy zasadne są częste opinie, wskazujące, że polska tradycja polityczna kładzie nacisk na romantyzm i idealizm, zaś brytyjska na realizm polityczny i pragmatyzm – jak te opinie weryfikują stosunki polityczne Wielkiej Brytanii i Polski od XVIII do XX wieku

- czy dominujące w obu tradycjach politycznych rozumienie pojęć takich jak władza, suwerenność, konstytucja, wolność zbliża czy raczej oddala Brytyjczyków i Polaków jako uczestników np. polityki międzynarodowej, czy miało ono i wciąż może mieć praktyczne konsekwencje dla wzajemnych stosunków

- jak na relacje polsko-brytyjskie mogły wpływać i ewentualnie wciąż wpływają różnice polskich i brytyjskich tradycji konserwatywnych, liberalnych, socjalistycznych, nacjonalistycznych czy populistycznych


Zapraszamy na stronę internetową: www.britonsonpoland.com


Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna”.