Nowość: książka o myśli politycznej „Buntu Młodych”
Data dodania: 2021-12-17

Maciej Zakrzewski, Rewolucja konserwatywna – przypadek polski. Myśl polityczna środowiska „Buntu Młodych” i „Polityki” 1931-1939

Stefan Kisielewski charakteryzował „Bunt Młodych” (od 1937 r. „Politykę”) jako pismo o charakterze „intelektualistyczno-rewolwerowym”. W swojej głośnej powieści pt. Sprzysiężenie opisywał środowisko „Buntu” (w jego książce występujące pod tytułem „Polityka i Sztuka”) słowami: „„rewolwerowość” miała w rzeczywistości charakter czystko intelektualny i raczej abstrakcyjny – polegała po prostu na mówieniu prawdy, (…) głoszeniu z pasją i z upodobaniem myśli i idei niepopularnych, wreszcie na wykrzykiwaniu z rozkoszą rzeczy, o których nie lubili mówić – nawet po cichu – wszyscy inni; istnieją takie sprawy, milcząco wyklęte i wykreślone ze słownika zarówno przez rząd, jak i przez opozycję, zarówno przez prawicę, jak i przez lewicę i przez centrum, zarówno przez burżuazję, jak i przez proletariat – słowem sprawy nieprzyzwoite. A w takich sprawach lubował się cały zespół „Polityki i Sztuki” gorąco – przekora i ukochanie prowokacji intelektualnej, stosowanej wobec ludzi o nazbyt ustalonych i zaskorupiałych poglądach, były w tej redakcji legitymacją członkowską”.


Książka opisuje fenomen jednego z najciekawszych środowisk intelektualnych okresu dwudziestolecia międzywojennego. „Bunt Młodych” był początkiem drogi wielu wybitnych postaci, takich jak: Jerzy Giedroyc, Adolf i Aleksander Bocheński, Ksawery i Mieczysław Pruszyńscy, Kazimierz Studentowicz, Stefan Kisielewski i wielu innych. Dorobek pisma jest świadectwem poszukiwań intelektualnych dróg w czasach pochodu totalitaryzmów, zmagań z „polską formą”. Pod hasłem „mocarstwowości” skrywał się program będący syntezą konserwatyzmu Bobrzyńskiego i rewolucjonizmu Brzozowskiego. Historia myśli politycznej „Buntu” wprowadza w genealogię polskiej inteligencji, która wzrastała w wolnym państwie, zaś po 1945 r. zdawała egzamin z politycznej dojrzałości.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział I. „Bunt Młodych”, „Polityka” – historia polityczna
Rozdział II. Nowy „nacjonalizm”. Państwo i naród – podstawowe pojęcia filozofii politycznej „Buntu Młodych” i „Polityki”
Rozdział III. Krytyka ustrojowa. Zagadnienie władzy i ustroju
Rozdział IV. Między Niemcami a Rosją. Perspektywy geopolityczne
Rozdział V. Węzeł gordyjski: dwa oblicza kwestii mniejszościowej
Rozdział VI. Ekonomia jako narzędzie mobilizacji
Rozdział VII. Rewolucja konserwatywna: geneza i nurty
Postscriptum: „Problemy”: „buntowcy” bez Giedroycia
Zakończenie
Bibliografia

Wydawcy:
Instytut Pamięci Narodowej
Ośrodek Myśli Politycznej

Seria: Biblioteka Myśli Politycznej

ISBN 978-83-66112-45-2
Twarda oprawa, 632 strony


Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=451.

Polecamy także pakiet z pracą M. Zakrzewskiego oraz książką Joanny Lubeckiej Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=452). Cena: 75 zł wraz z przesyłką i VAT, http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=455).