Komentarze powyborcze dla OMP i RODM
Data dodania: 2022-10-06

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzami zebranymi przez prowadzony przez OMP Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie po wyborach

- parlamentarnych na Łotwie, dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Katolickiego Uniersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej (https://youtu.be/AZpMJaTvfHY)
- generalnych w Bośni i Hercegowinie, Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich (https://youtu.be/mgmVmrgrK74)
- I turze prezydenckich w Brazylii, dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego (https://youtu.be/mgNFZNbpdJc)
- parlamentarnych we Włoszech, dr Łukasz Maślanka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (https://youtu.be/YRYHwDOU8DM)