Nagroda dla książki Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem
Data dodania: 2022-11-23

Dr Joanna Lubecka laureatką Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego w kategorii 'naukowa książka historyczna' za wydaną przez OMP i IPN pracę pt. Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Gratulujemy!

Książka przedstawia krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, w których sądzono niemieckich zbrodniarzy wojennych. Stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w kraju, w którym trwała ostra walka o przejęcie władzy przez komunistów, mogły odbywać się sprawiedliwe, względnie niezależne od nacisków nowej władzy procesy?
Ukazana została ówczesna atmosfera wokół procesów, sylwetki uczestników i codzienne warunki ich funkcjonowania w trudnych powojennych realiach oraz dylematy prawne, z którymi konfrontowani byli polscy prawnicy. Przybliżono również sylwetki niemieckich oskarżonych, warunki w jakich byli więzieni oraz sposób ich traktowania podczas procesów.

W książce zwrócono uwagę, że niekwestionowaną zasługą polskich prawników było przedstawienie niemieckiej okupacji jako konsekwentnie realizowanego planu eksterminacji narodu polskiego, a nie pojedynczych, choć licznych zbrodni. Wobec współczesnych dyskusji wokół ludobójstw, stanowisko takie jest nadal aktualne i pożądane w polskiej narracji historycznej.

Księgarnia OMP: https://ksiegarniaomp.pl/niemiecki-zbrodniarz-przed-polskim-sadem-krakowskie-513275