Polecamy: Mann, Kirk, Chłędowski
Data dodania: 2022-12-31

Russell Kirk, Źródła amerykańskiego porządku

Wielka opowieść o dziejach cywilizacji zachodniej, autorstwa klasyka dwudziestowiecznego konserwatyzmu. Jego poszukiwania źródeł amerykańskiego porządku wiodą go ku rozważaniu największych dylematów politycznych, duchowych i kulturowych, przez wieki będących osią gorących sporów ideowych i religijnych oraz przedmiotem walki politycznej. Lektura książki Kirka staje się szczególnie aktualna w czasie, gdy porządki zakorzenione w starych tradycjach i dziedzictwie myśli zachodniej, sięgających jeszcze starożytności, są ostro zwalczane i wielu krajach Zachodu chwieją się i są spychane skutecznie na margines.

„Zanim człowiek będzie w stanie tolerować siebie i innych, musi poznać porządek. Jeśli brak nam porządku w duszy i porządku w społeczeństwie, mieszkamy „w kraju pełnym ciemności, ziemi czarnej jak noc”, mówi Księga Hioba, „w cieniu chaosu i śmierci, gdzie świecą jedynie mroki”.[...] Podobnie jak w przypadku wielu innych pojęć, być może słowo „porządek” najłatwiej jest wyjaśnić, analizując jego przeciwieństwo – „brak porządku”. Życie pozbawione porządku to życie chaotyczne i żałosne. Jeśli społeczeństwo zostanie dotknięte wszechobecnym brakiem porządku, wielu jego członków zginie. A jeśli członkowie społeczeństwa pozbawieni są duchowego porządku, porządek zewnętrzny wspólnoty nie będzie mógł trwać.[...] Poszukiwanie źródeł porządku wiedzie nas do czterech miast: Jerozolimy, Aten, Rzymu i Londynu. Porządek, w którym żyją dziś Amerykanie w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Chicago i Los Angeles, wywodzi się z doświadczeń tych czterech starych miast. Jeśli naszym duszom brak porządku, popadamy w nienormalność, stajemy się niezdolni do kontrolowania naszych odruchów. Jeśli porządku brak naszej wspólnocie, popadamy w anarchię, każdy staje się wrogiem każdego. Bowiem, jak w szesnastym wieku napisał Richard Hooker, „W społeczeństwie publicznym nie istnieje życie bez porządku, ponieważ jego brak rodzi dezorientację”. Ten zbawczy porządek jest wynikiem ponad trzech tysięcy lat ludzkich wysiłków”.

Przekład: Renata Czekalska, Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

ISBN 978-83-66112-87-2

Seria: Biblioteka Myśli Politycznej

Księgarnia OMP: https://ksiegarniaomp.pl/zrodla-amerykanskiego-porzadku-seria-biblioteka-mysli-550934

***

Kazimierz Chłędowski, Historie neapolitańskie

Władza, namiętności, uwielbienie, zdrady, uniesienia, geniusz w sztuce, destrukcja, chaos, orgie niskich instynktów, zbrodnie. Takie - między innymi - są Historie neapolitańskie. Kreślone świetnym piórem Kazimierza Chłędowskiego roztaczają barwny obraz dziejów niezwykłego miasta, które na długie wieki zawładnęło wyobraźnią i było centrum politycznym i kulturalnym o wielkiej wadze.

„Zbrodnie pochodzące z miłości i zemsty były do pewnego stopnia sympatycznymi dla południowych narodów i opinia prawie zawsze je uniewinniała. Jeżeli więc Joanna nie kochała swego narzuconego męża Andrzeja i milcząco pozwoliła go zamordować, to fakt bynajmniej nie odwrócił od niej powszechnego uwielbienia. Wszak była piękną, namiętną, „pełną gracji”, umiała sobie ludzi ujmować i miała w obejściu ową prostotę, jaka dotąd charakteryzuje partie wysokich rodów włoskich. Zresztą racja stanu, konieczność utrzymania władzy i aureoli panujących była wówczas tak głęboko wkorzenioną w królewskie rody, że każda, choćby najstraszniejsza zbrodnia znalazła w tych zasadach swe usprawiedliwienie”.

Wstęp: Tomasz Łysiak

ISBN 978-83-66112-84-1

Seria: Tradycja i Kultura

Księgarnia OMP: https://ksiegarniaomp.pl/historie-neapolitanskie-seria-tradycja-i-kultura-kazimierz-550935

***

Thomas Mann, Rozważania człowieka apolitycznego

Pisany w czasie I wojny światowej rozrachunek Thomasa Manna z własną twórczością, niemiecką kulturą i polityką, ideą postępu, liberalizmem oraz swym bratem Heinrichem. To wielowątkowy traktat o intelektualnej panoramie początków wieku XX i źródłach ówczesnej umysłowości, w tym autorach, którzy wywarli na nią wielki wpływ, m.in. Schopenhauerze, Goethem, Nietzschem, Dostojewskim i Rollandzie. To także jeden z najbardziej istotnych głosów w dyskusji o politycznym, kulturowym i cywilizacyjnym miejscu Niemiec na Zachodzie, w tym o ich burzliwych relacjach z Francją, należący do fundamentów ruchu rewolucji konserwatywnej. 

„Liberalizm myli się, wierząc, że zdoła oddzielić religię od polityki, bez religii polityka wewnętrzna, to znaczy społeczna, nie jest na dłuższą metę możliwa. Człowiek bowiem jest tak urządzony, że pozbywszy się metafizycznej religii, przenosi religijność do sfery socjalnej, religijnie uświęca życie społeczne, co prowadzi albo do wrogiej kulturze społecznej czułostkowości, albo, jako że nie da się zlikwidować antagonizmu społecznego, a obiecane szczęście jakoś nie chce nadejść, do utrwalenia sporów o dobra materialne albo do rozpaczy. Religijność można bardzo dobrze pogodzić z sumieniem społecznym, potrzebą czystości socjalnej. Jednak nastaje dopiero w momencie, gdy zaprzestajemy przeceniać życie społeczne, to znaczy: wraz z myślą, że pojednania poszukiwać należy gdzie indziej niż w sferze socjalnej; a religijność ta zanika, w ucieczce pozostawiając już tylko rozpaczliwe spory, gdy ta postawa owego przeceniania owładnie umysłami, gdy pojawi się bezwarunkowa apoteoza życia społecznego”.

Przekład i posłowie: Wojciech Kunicki

ISBN 978-83-66112-85-8

Seria: Biblioteka Myśli Politycznej

Księgarnia OMP: https://ksiegarniaomp.pl/rozwazania-czlowieka-apolitycznego-seria-biblioteka-550933

***

Książki Kirka i Chłędowskiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Książkę Manna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.