Czy konserwatyzm może być rewolucyjny? (13 IV 2023)
Data dodania: 2023-04-13
Dyskusja
Czy konserwatyzm może być rewolucyjny? Przypadek (nie tylko?) niemiecki

Czwartek, 13 kwietnia, 17.00, Instytut Myśli Józefa Tischnera przy Sławkowskiej 14 (I p.) w Krakowie

- prof. Jacek Bartyzel
- prof. Wojciech Kunicki
- prof. Bogdan Szlachta
- dr hab. Maciej Zakrzewski

Dyskusja wokół wydanych przez OMP trzech kanonicznych dla nurtu rewolucji konserwatywnej książek niemieckich myślicieli politycznych:

Edgar Julius Jung Władztwo mierot, Jego rozpad i zastąpienie przez Nowe Imperium
https://ksiegarniaomp.pl/wladztwo-miernot-jego-rozpad-i-zastapienie-przez-nowe-463066
Słynne dzieło czołowego niemieckiego myśliciela konserwatywnego okresu Republiki Weimarskiej, intelektualnego przywódcy opozycji na początku rządów Hitlera, zamordowanego w czasie nocy długich noży.

Thomas Mann Rozważania człowieka apolitycznego
https://ksiegarniaomp.pl/rozwazania-czlowieka-apolitycznego-seria-biblioteka-550933
Pisany w czasie I wojny światowej rozrachunek Thomasa Manna z własną twórczością, niemiecką kulturą i polityką, ideą postępu, liberalizmem oraz swym bratem Heinrichem. To wielowątkowy traktat o intelektualnej panoramie początków wieku XX i źródłach ówczesnej umysłowości, w tym autorach, którzy wywarli na nią wielki wpływ, m.in. Schopenhauerze, Goethem, Nietzschem, Dostojewskim i Rollandzie. To także jeden z najbardziej istotnych głosów w dyskusji o politycznym, kulturowym i cywilizacyjnym miejscu Niemiec na Zachodzie, w tym o ich burzliwych relacjach z Francją, należący do fundamentów ruchu rewolucji konserwatywnej.

Pierwsze polskie wydanie głośnej książki Das dritte Reich (1923), będącej jednym z najważniejszych manifestów tzw. rewolucji konserwatywnej w Niemczech. To ostra krytyka liberalizmu, komunizmu i ładu politycznego Europy, jaki został zaprojektowany przez zwycięzców I wojny światowej. To również historiozoficzna, dokonana na szerokim tle prądów kulturowych Europy analiza dziejów Niemiec i próba wskazania innej dla nich drogi niż ta obrana w Republice Weimarskiej – ale i innej niż ta, na którą wkroczyły one w latach 30. XX w.

Zapraszamy.