Inicjatywa edukacyjna w Londynie
Data dodania: 2011-09-05

Sympatykom OMP z Wielkiej Brytanii, a także wszystkim potencjalnym zainteresowanym polecamy bardzo ciekawą inicjatywę edukacyjną w Londynie. Jednym z jej twórców i realizatorów jest dr hab. Arkady Rzegocki z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, który jest także członkiem zarządu OMP. Oto jego list, pod którym znajdą Państwo adres strony internetowej, gdzie znajdują się bardziej szczegółowe informacje.
***
Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na wyjątkowe studia podyplomowe, organizowane w Londynie przez Uniwersytet Jagielloński oraz Polski Uniwersytet na Obczyźnie, które ruszają już w październiku  tego roku.

Studia „Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO” dają rzadką możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z relacjami dyplomatycznymi, politycznymi, ekonomicznymi, militarnymi, kulturalnymi i prawnymi.

Każdy z dziesięciu weekendowych zjazd będzie intelektualną przygodą. Wśród zaproszonych wykładowców są wybitni polscy i brytyjscy naukowcy, dyplomaci, politycy, prawnicy oraz ekonomiści. Najlepsi studenci uzyskają pomoc w odbyciu praktyk w atrakcyjnych instytucjach.

Do zobaczenia w październiku!

Dr hab. Arkady Rzegocki, prof. PUNO

Pełnomocnik Rektora UJ

e-mail: rekrutacja@uj-puno.eu

www.uj-puno.eu

*** 

Dear Sir/Madam,

I would like to cordially invite you to an exceptional postgraduate course in London organized by the Jagiellonian University and the Polish University Abroad (PUNO), which commences in October this year.

The course “Polish-British Strategic Partnership in the EU and NATO” offers a unique opportunity to broaden theoretical and practical knowledge about diplomatic, political, military, cultural and legal relations.

Each of the ten weekend sessions will be an intellectual adventure. Among the lecturers invited there are eminent Polish and British academics, diplomats, politicians, lawyers and economists. The best students will be offered assistance in finding traineeships in attractive institutions.

I am looking forward to seeing you in October!

 

Arkady Rzegocki, PhD, Professor at PUNO

Representative of the Rector of the Jagiellonian University

e-mail: rekrutacja@uj-puno.eu

www.uj-puno.eu