"The Eastern Partnership: success or failure of the European Union"
Add date: 2013-11-05

Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Krakow, Poland


Saturday 23 November, 11:00AM-04:00PM

Chairman: Prof. Ryszard Legutko

 

Programme

 

11:00-13:15 Session I: The Eastern Partnership - results and perspectives

Speakers:

     Dr. Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

     Cornel Ciurea (Institute for Development and Social Initiatives)

     Dr. Tadeusz Gawin (Związek Polaków na Białorusi/Union of Poles in Belarus)

     Dr. Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University)

     Prof. Anatoliy Kruglashov (Chernivtsi Jury Fedkovych National University)

     Prof. Włodzimierz Marciniak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

     Octavian Milevski (Black Sea - Caspian Sea International Fund)

 

Lunch

 

14:00-16:00 Session II: The Eastern Partnership as a case study of the EU's evolution

Speakers:

     Dr. Piotr Naimski (MP, Law and Justice Party)

     Prof. Aleksander Srebrakowski (Uniwersytet Wrocławski/University of Wrocław)

     Dr. Paweł Ukielski (Instytut Studiów Politycznych PAN/Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences)

 

Please RSVP: biuro@omp.org.pl