Obciążenia podatkowe typowego pracownika w UE 27


Opracowanie przygotowane przez Institut Économique Molinari

we współpracy z fundacją New Direction

 

Paryż, Bruksela, maj 2011 

 

Cel badania

 

Celem niniejszego badania jest porównanie obciążeń podatkowych i obciążeń wynikających z ubezpieczeń społecznych w przypadku pracowników otrzymujących stałą pensję w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej i tym samym określenie „dnia wolności podatkowej“ dla osób pracujących w tych krajach.

 

 

 Zakres zainteresowania badania

 

W wielu badaniach porównywano systemy polityczne oferujące niskie podatki i „wolność gospodarczą“.  Zebrane w nich dane są wartościowe dla ekonomistów, ale nie rzucają światła na rolę pracującej jednostki w finansowaniu państwa i ubezpieczeń społecznych.

 

Poza tym wiele think tanków określa dzień wolności podatkowej dla swoich krajów. Niestety sprzeczne podejścia do tych obliczeń sprawiają, że dokonanie transgranicznych porównań jest trudne.

 

Celem niniejszego badania jest porównanie stawek podatkowych dzięki danym odzwierciedlającym rzeczywistość doświadczaną przez konkretnych pracowników w Unii Europejskiej. W dalszej części określone zostaną rzeczywiste koszty zatrudnienia pracownika w każdym z państw.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

 

Podatki w Europie rosną i zwykle tego nie widać

 

W Unii Europejskiej, która stanowi jeden obszar gospodarczy, średnia „rzeczywista stopa opodatkowania“ wzrosła z 43,99% w 2010 roku do 44,23% w 2011 roku. Średnia rzeczywista stopa opodatkowania dla typowego pracownika w UE wzrosła  w roku 2011 o 0,25% – głównie w wyniku podwyżek VAT wprowadzonych w 13 państwach członkowskich UE od 2009 roku.

 

42.8% wszystkich podatków od wynagrodzeń – składek przekazywanych przez pracodawcę na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto – pracownicy w większości nie widzą.

 

Ponad połowa (54,3%) obywateli UE to emeryci, niepełnosprawni, osoby pozbawione praw obywatelskich lub po prostu osoby zbyt młode, które nie są pracownikami[i]. Największe obciążenie podatkowe – które będzie się zwiększać wraz z procesem starzenia się społeczeństwa – spoczywa na osobach pracujących.

 

 

Przegrani i zwycięzcy

W Unii Europejskiej praca opodatkowana jest najbardziej w Belgii; belgijski pracodawca wydaje 2,43 euro, aby włożyć do kieszeni przeciętnego pracownika 1 euro – a dzień wolności podatkowej dla tego pracownika to 4 sierpnia. Belgia, która w 2011 roku pobiera najwyższe podatki, przejęła ostatnie miejsce od Węgier.

 

Z drugiej strony, najmniej opodatkowanym krajem w UE jest Cypr.

 

W 2010 roku w najmniejszym stopniu zarobki swoich pracowników okroiły rządy czterech wyspiarskich państw UE – Cypru, Malty, Irlandii i Wielkiej Brytanii. W tym roku wszelkie geograficzne teorie dotyczące opodatkowania zostały rozwiane przez podwyżkę podatku VAT, która zmusiła Wielką Brytanię do oddania czwartego miejsca niemającemu dostępu do morza Luksemburgowi.

 

 

Podatki liniowe przyniosły pracownikom znaczne ulgi

 

Podatki liniowe przyniosły pracownikom znaczne ulgi– szczególnie na Węgrzech, gdzie dzięki nowej 16% stawce dzień wolności podatkowej przesunął się o 9 dni. Jednak całkowite przychody podatkowe pozostają wyższe w krajach stosujących podatek liniowy (46,4%) niż w tych z systemami progresywnymi (43,3%) – różnica ta zwiększyła się od 2010 roku.

 

Wiele domniemanych zalet stosowania stawek liniowych potwierdziło się: Ich prostota sprzyja prawidłowemu ustalaniu zobowiązań podatkowych. Niskie stawki, które sprawiają, że nie warto popełniać przestępstw, skłoniły wiele osób działających w szarej strefie do przekształcenia się w legalnych przedsiębiorców. Oprócz zmniejszenia zobowiązań podatkowych zwykłych pracowników, dzięki stawce liniowej udało się zwiększyć całkowite przychody podatkowe.

 

Stawka liniowa to jednak tylko stawka liniowa dla podatku dochodowego. Jak wspomniano wyżej, składki na ubezpieczenie społeczne w tych krajach są znacznie wyższe niż w przypadku systemów progresywnych. Ponadto 7 z 8 państw członkowskich UE stosujących podatek liniowy podniosło od 2009 roku VAT.

 

Całkowita stawka podatku dla typowego pracownika, 2011

    Kraje stosujące podatek liniowy:

46,4%

Kraje niestosujące podatku liniowego:

43,3%

 

Wreszcie, różnica (powyżej) między średnim obciążeniem podatkowym w tych systemach zwiększyła się ponad trzydziestokrotnie od 2010 do 2011 roku z 0,10% do 3,1%, głównie ze względu na przyłączenie się do klubu krajów stosujących podatek liniowy pobierających wysokie podatki Węgier.

 

Definicje i metodologia

 

 

W badaniu wykorzystano następujące pojęcia:

 

Rzeczywiste wynagrodzenie brutto stanowi całkowity koszt zatrudnienia pracownika, obejmujący składki na ubezpieczenie społeczne pobierane od jego wynagrodzenia.

 

Rzeczywiste wynagrodzenie netto to liczba „podstawowa“: Ile pieniędzy, które nie zostaną przekazane  państwu, może wydać pracownik. (Inne dodatkowe podatki – takie jak te zawarte w cenie benzyny, papierosów i alkoholu – nie zostały uwzględnione w badaniu.)

 

Indywidualna rzeczywista stopa podatkowa to:

 

Składki na ubezpieczenie społeczne + podatek dochodowy + VAT

Rzeczywiste wynagrodzenie brutto

 

Ten odsetek 365 określa Dzień Wolności Podatkowej: dzień, w którym pracownik (teoretycznie rozpoczynający pracę 1 stycznia), zarobi wystarczająco dużo, aby spłacić swoje zobowiązanie podatkowe.

 

Kalendarz dni wolności podatkowej w 2011 roku

 

 

 

Marzec

13

 

Cypr

 

 

 

Kwiecień

16

 

Malta

 

 

 

Maj

10

 

Irlandia

 

17

 

Luksemburg

 

17

 

Wielka Brytania

 

18

 

Bułgaria

 

19

 

Hiszpania

 

29

 

Portugalia

 

 

 

Czerwiec

3

 

Słowenia

 

7

 

Polska

 

7

 

Dania

 

10

 

Republika Czeska

 

11

 

Estonia

 

12

 

Grecja

 

12

 

Finlandia

 

15

 

Słowacja

 

17

 

Holandia

 

19

 

Litwa

 

22

 

Łotwa

 

 

 

Lipiec

1

 

Włochy

 

1

 

Rumunia

 

10

 

Szwecja

 

11

 

Niemcy

 

23

 

Austria

 

26

 

Francja

 

29

 

Węgry

 

 

 

Sierpień

4

 

Belgia

 

 

 

Podsumowanie danych

(Wszystkie dane w euro)

 

 

Kraj

Rzeczywiste
wynagrodzenie
brutto[ii]

Składki na ubezpieczenie
społeczne odprowadzane

przez pracodawcę

Wynagrodzenie

brutto[iii]

Podatek
dochodowy

Składki na ubezpieczenie
społeczne odprowadzane

przez pracownika

Zarobki
netto[iv]

Stawka
VAT

Szacowany
VAT

Rzeczywiste
wynagrodzenie netto

Rzeczywista
stopa
podatkowa

Dzień
wolności
podatkowej w 2011 r.

Austria

51 237

12 214

39 023

7697

7051

24 275

20,0%

1578

22 697

55,70%

23 lipca

Belgia

51 295

12 636

38 659

10 966

5027

22 665

21,0%

1547

21 118

58,83%

4 sierpnia

Bułgaria

3083

457

2626

229

339

2059

20,0%

134

1925

37,57%

18 maja

Cypr

22 778

1468

21 310

362

1468

19 480

15,0%

950

18 530

18,65%

13 marca

Republika Czeska

11 337

2877

8461

731

931

6 99

20,0%

442

6357

43,93%

10 czerwca

Dania

53 469

290

53 179

19 847

145

33 187

25,0%

2696

30 491

42,97%

07 czerwca

Estonia

11 292

2890

8402

1403

235

6764

20,0%

440

6324

43,99%

11 czerwca

Finlandia

43 824

7710

36 114

7238

2576

26 301

23,0%

1966

24 335

44,47%

12 czerwca

Francja

48 492

16 079

32 413

4508

5301

22 604

19,6%

1440

21 164

56,36%

26 lipca

Niemcy

48 129

7929

40 200

7307

8392

24 502

19,0%

1513

22 989

52,24%

11 lipca

Grecja[v]

30 650

6716

23 934

1705

3829

18 399

23,0%

1375

17 024

44,46%

12 czerwca

Węgry

11 248

2989

8259

1193

1836

5231

25,0%

425

4806

57,28%

29 lipca

Irlandia

44 143

4285

39 858

7943

1330

30 585

21,0%

2087

28 498

35,44%

10 maja

Włochy[vi]

34 158

7854

26 304

5392

2496

18 416

20,0%

1197

17 219

49,59%

1 lipca

Łotwa

9934

1775

8159

1775

734

5649

22,0%

404

5245

47,20%

22 czerwca

Litwa[vii]

9348

2250

7098

1065

639

5395

21,0%

368

5027

46,23%

19 czerwca

Luksemburg

51 406

6122

45 284

5794

5522

33 968

15,0%

1656

32 312

37,14%

17 maja

Malta

17 247

1568

15 679

1077

1568

13 034

18,0%

763

12 272

28,85%

16 kwietnia

Holandia

49 300

7300

42 000

6433

7126

28 440

19,0%

1756

26 684

45,87%

17 czerwca

Polska

8479

1262

7217

436

1550

5231

23,0%

391

4840

42,92%

7 czerwca

Portugalia

18 989

3644

15 345

1480

1688

12 178

23,0%

910

11 267

40,67%

29 maja

Rumunia

6193

1368

4825

645

796

3384

24,0%

264

3120

49,62%

1 lipca

Słowacja

11 357

2957

8400

617

1126

6657

20,0%

433

6224

45,19%

15 czerwca

Słowenia[viii]

15 526

2153

13 373

793

2955

9625

20,0%

626

8999

42,04%

3 czerwca

Hiszpania

28 436

6545

21 891

1701

1390

18 800

18,0%

1100

17 700

37,76%

19 maja

Szwecja

52 090

12 454

39 636

9644

2775

27 217

25,0%

2211

25 005

52,00%

10 lipca

Wielka Brytania

47 118

4680

42 438

6737

4070

31 632

20,0%

2056

29 576

37,23%

17 maja

 

 

Kraje stosujące podatek liniowy oznaczono krzyżykiem (†).

 

Pełna wersja tabeli danych jest dostępna pod adresem: http://www.institutmolinari.org

 

Uwagi do badania

 

Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane przez pracodawcę

Wysokość tych podatków – których większość z pracowników nie widzi, gdyż widzą oni jedynie odliczenia od ich wynagrodzenia brutto na pasku wypłaty – jest bardzo zróżnicowana. W przypadku typowego pracownika koszty te wahają się w przedziale od poniżej 1% w Danii do prawie 50% we Francji.

 

Wynagrodzenie brutto

Tam gdzie było to możliwe, punktem wyjścia dla naszych obliczeń było „Roczne wynagrodzenie brutto w przemyśle i usługach“ Eurostatu; pozostałe dane pochodzą z publikacji OECD „Taxing Wages“ i krajowych urzędów statystycznych.

 

Wynagrodzenie brutto w euro wahało się w przedziale od 2626 (Bułgaria) do 53 179 (Dania). Mediana wynagrodzenia brutto  w państwach członkowskich UE wyniosła 21 891 (Hiszpania), natomiast średnia dla tych krajów wyniosła 24 077.

 

Dane dotyczące wynagrodzenia brutto mogą być mylące, w szczególności w tych krajach, w których pracodawcy odprowadzają wysokie składki na ubezpieczenie społeczne (patrz niżej).

 

Indywidualne składki na ubezpieczenie społeczne

Węgry, które w 2010 pobierały najwyższe całkowite podatki od typowego pracownika, awansowały teraz pod tym względem o jedno miejsce – głównie dzięki liniowej stawce podatku w wysokości 16%, wprowadzonej w 2011 roku. Jednak kraj ten wciąż domaga się kolejnych 22,2% wynagrodzenia pracownika, ale tym razem w pozycji „składki na ubezpieczenie społeczne“.

 

Łączne składki na ubezpieczenie społeczne

Francja (66%) i Węgry (58%) są jedynymi krajami pobierającymi ponad połowę wynagrodzenia brutto typowego pracownika w formie składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Jako grupa (obejmująca Węgry), kraje stosujące podatek liniowy pobierają 42% przeciętnego wynagrodzenia brutto w formie składek na ubezpieczenie społeczne; 9% więcej niż w przypadku systemów progresywnych.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W Danii, gdzie koszty ubezpieczeń społecznych są najniższe (w procentach), podatek dochodowy od osób fizycznych jest najwyższy (37,3%). 

 

Choć rządy krajów stosujących podatek liniowy zachwalają niskie stawki, to pięć krajów oceniających stawki podatku dochodowego na najniższym poziomie (Cypr, Słowenia, Polska, Malta i Grecja), stosują systemy progresywne.

 

Szacowany podatek od wartości dodanej (VAT)

Zakładamy, że szacowany czynsz wynosi 35% wynagrodzenia netto pracownika (pieniędzy, które zabiera do domu). Po odjęciu czynszu, pozostały dochód netto dzielony jest na pół, aby oszacować sumę, która po wydaniu zostanie obłożona podatkiem VAT.  Zatem aby określić szacowany podatek VAT ostrożnie zakładamy, że podatkiem tym obłożone zostanie zaledwie 32,5% dochodu netto pracownika.

 

Trzynaście państw członkowskich UE podniosło stawkę VAT od 2009 roku, przy czym największe podwyżki miały miejsce w odległych częściach Unii Europejskiej: w Wielkiej Brytania wzrosła ona z 15 do 20%, w Grecji z 19 do 23%, w Portugalii z 20 do 23%, a na Litwie z 19 do 21%.

 

Tylko jeden kraj obniżył standardową stawkę VAT od 2009 roku: Irlandia. Jednak Dublin ogłosił plany podniesienia tej stawki do 22% w 2013 roku i do 23% w 2014 roku.

Top of Form

[i] CIA World Factbook, szacunki dotyczące ludności i siły roboczej  w UE w roku 2010.

[ii] Łączny koszt zatrudnienia, składki na ubezpieczenie społeczne i wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych obliczona przez Ernst & Young na podstawie danych dotyczących wynagrodzenia brutto.

[iii] O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia brutto wg. „Roczne wynagrodzenie brutto w przemyśle i usługach“ Eurostatu.

[iv] Dochód netto (wynagrodzenie brutto pomniejszone o ubezpieczenie społeczne pracownika, pomniejszone o podatek dochodowy) obliczony przez Ernst & Young.

[v] Dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia brutto według publikacji OECD „Taxing Wages“ (2008)

[vi] Dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia brutto według publikacji OECD „Taxing Wages“ (2008)

[vii] Przeciętne wynagrodzenie brutto dla sektora produkcyjnego z bazy danych Statistikos Departamentas (Krajowego Urzędu Statystycznego Litwy).

[viii] Przeciętne wynagrodzenie brutto dla sektora produkcyjnego z bazy danych Urzędu Statystycznego Republiki Słowenii.

Wyświetl PDF