Adam Burakowski

Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN i Polskiego Radia. Znawca krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Indii. Opublikował m.in. Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989 (wyd. polskie 2008, wyd. rumuńskie 2011), 1989 – Jesień Narodów (wyd. polskie 2008, wyd. rumuńskie 2012, wyd. węgierskie 2014, wraz z Aleksandrem Gubrynowiczem i Pawłem Ukielskim), Kraj smutny, pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku (2012, wraz z Mariusem Stanem), Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2013 (2013, wraz z Krzysztofem Iwankiem). W 2014 r. nakładem OMP i Instytutu Studiów Politycznych PAN ukazała się monografia Adama Burakowskiego pt. System polityczny współczesnej Rumunii.

Teksty:

Książki: