Zbigniew Markwart

Prawnik i politolog, absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (gdzie również doktoryzował się). Jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Katedrze Prawa Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Specjalizuje się w historii doktryn polityczno-prawnych. Jego publikacje dotyczą polskiej myśli konserwatywnej XIX wieku. Jest także współautorem podręczników z zakresu doktryn polityczno-prawnych i teoretycznych zagadnień państwa.

Książki: