Rafał Łatka

Historyk i politolog, dr nauk społecznych z zakresu nauk o polityce (specjalność historia najnowsza Polski). Autor wielu publikacji naukowych i popularnych, w tym publikacji książkowych: Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980- 1989, (Kraków 2016): Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów (Kraków 2012), redaktor tomów studiów: Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (Kraków 2015, wspólnie z B. Szlachtą); Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944- 2010. Studia i materiały (Kraków 2013); Realizm polityczny (Kraków 2013). Członek redakcji pism: ,,Glaukopis” ,,Myśl.PL”. Ekspert Centrum im. Władysława Grabskiego współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej i Ośrodka Myśli Politycznej. Zainteresowania badawcze: historia relacji państwo- Kościół w PRL, realizm polityczny, komunizm.

Teksty:

Książki pod redakcją: