Michał Jaskólski

Dr hab. Michał Jaskólski, profesor zw. nauk prawnych, jest kierownikiem Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na tymże Wydziale w latach 1964-1969. Należał do ostatniego pokolenia magistrantów piszących swe prace pod kierunkiem prof. Konstantego Grzybowskiego. Po studiach podjął pracę w administracji państwowej i ukończył aplikację sądową w 1972 r. Jako doktorant ukończył i obronił w 1976 r. rozprawę doktorską napisaną pod opieką prof. Marka Sobolewskiego. Zatrudniony został na stanowisku asystenta a potem adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. W 1982 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Po przedwczesnej śmierci prof. M. Sobolewskiego w 1983 r. objął stanowisko kierownika tejże Katedry, które sprawuje do dziś. Tytuł profesorski otrzymał w 1990 r. Jest autorem sześciu monografii oraz kilkuset rozpraw, artykułów i recenzji, a także współautorem kilkunastu monografii zbiorowych. Głównym nurtem jego zainteresowań pozostaje polska myśl polityczna na przestrzeni od XV do XIX wieku oraz liczne nurty myśli europejskiej. Ponadto pozostaje jednym z prekursorów badań nad teorią i metodologią historii doktryn politycznych. Jest pomysłodawcą, redaktorem i współautorem monumentalnego i jedynego jak dotąd w Polsce "Słownika historii doktryn politycznych". W 2013 r. opublikował w wyd. Wolters Kluwer "13 różnych esejów o myśli politycznej i nie tylko", próbując w nich ukazać w nieco innej formie przynajmniej część swoich zainteresowań naukowych.

Książki: