Rafał Prostak

Urodzony w 1973 r. politolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1997), stopień doktora nauk politycznych uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim (2002). Jest adiunktem w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w amerykańskiej myśli politycznej, amerykańskim prawie wyznaniowym i systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Autor monografii "Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego" (Wydawnictwo UJ, Kraków 2004) i "Teista w demoliberalnym świecie. Rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki" (Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2014).

Książki: