Wojciech Kunicki

Wojciech Kunicki urodził się w 1955 r. w Kaliszu. Jest germanistą i wykładowcą akademickim. Pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorem m.in. książki „Rewolucja i regres. Radykalizm wczesnej twórczości Ernsta Jüngera”.

Teksty: